Konklusjon

I følge gjødslingsnormen for vårhvete anbefales det å gjødsle med 12,5 kg N/daa til 500 kg korn.

Med et gjennomsnittlig avlingsnivå i disse forsøkene på 522 kg/daa var det ikke sikre avlingsutslag for en gjødsling ut over 12, 9 kg/daa. Denne gjødselmengden ga i gjennomsnitt et proteininnhold på 13,3 %. Resultatene bekrefter at gjødslingsnormen i de fleste tilfeller dekker nitrogenbehovet for å oppnå forventet avling.

Les hele artikkelen av Annbjørg Øverli Kristoffersen

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 7 (1), Jord- og plantekultur 2021 side 120 - 123.