Forsøkene var en del av prosjektet KornFUTH som ble finansiert av Forskningsmidler for jordbruk og matindustri.

Thermus var den sortene som ga høyest avling under alle dyrkingsforhold. Under praktisk forhold med behandling var avlingene høyest for Thermus og Rødhette. Det gjaldt både på Østlandet og i Trøndelag. behandling med Cerone og Delaro førte i gjennomsnitt til en avlingsøkning på 8 %, og responsen på behandlingen var høyere i Trøndelag enn på Østlandet.

Les artikkelen!