For å inspirere til dette har NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving i fellesskap laget noen dyrkingsveiledninger med fokus på aktuelle tiltak innenfor ulike kulturer. For korn foreligger det veiledninger for bygg, havre, vår- og høsthvete. Det er også laget en for våroljevekster.

Veiledningene er laget over samme lest, så mye vil være likt for de ulike kornartene, men de er tilpasset skadegjørerne som er spesielle for den enkelte art. Veiledningene er først og fremst ment som en oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle i den enkelte kulturen. Finn veilederne og les mer hos NIBIO.