Resultatene viser at det ikke var forskjeller mellom de ulike gjødslingsstrategiene for felta som ble høstet i 2020. Verken modningsgraden, avlingsnivået eller kornstørrelsen ble påvirket av de ulike gjødslingsstrategiene. Heller ikke proteininnholdet var i særlig grad påvirket av de ulike behandlingene. Ett felt anlagt på jord med P-Al 4 viste tendens til avlingsøkning når fosforet ble tilført om høsten.

Les hele artikkelen av Annbjørg Øverli Kristoffersen

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 7 (1). Jord og plantekultur 2021. Side 132 - 135.