Forsøkene som er gjennomført i perioden 2014 - 2016 viser at radgjødsling gir bedre nitrogenutnyttelse og dermed høyere avling enn breigjødsling. Dette er en bekreftelse på tidligere resultater. Bruk av delt gjødsling, hvor hoveddelen av gjødsla gis om våren, har gitt avling på samme nivå som en strategi der all gjødsla gis om våren. En slik strategi gir mulighet for en bedre tilpassing av gjødslingsnivået i den aktuelle vekstsesongen.

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 3 (1), Jord- og plantekultur 2017.

Les mer!