Fiskeslam har stort potensial som nitrogengjødsel til korn, og pga. høyt innhold av fosfor bør det kombineres med andre kilder for nitrogen og kalium. Både et to-årig feltforsøk og et inkuberingsforsøk med de samme produktene viser likevel at nitrogenkvaliteten varierer mellom ulike fiskeslam-produkter.

En Biorest av fiskeslam viste svært god effekt som nitrogengjødsel. I ulike tørkede fiskeslam-produkter var innholdet av NH4-N lavt i utgangspunktet, men frigjøringen fra den raskt tilgjengelige organiske nitrogenfraksjonen gikk fort.

Inkuberingsforsøk i laboratoriet i kombinasjon med modellering har vist seg å være et relativt rimelig verktøy som kan gi en god indikasjon av nitrogenkvalitet i fiskeslam og potensialet for gjødseleffekt i felt.

Les hele artikkelen av Eva Brod.

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 7 (1), Jord- og plantekultur 2021 side 140 - 147.