Så langt ser det ut til at modellen som oftest gir en god veiledning. Strategien for soppbekjempelse må tilpasses værforholdene det enkelte år. Gulrust inngår ikke i modellen, en sjukdom som kan være vel så alvorlig som bladflekksjukdommene.

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 3 (1), Jord- og plantekultur 2017.

Les artikkelen!