I forsøket inngikk to sorter hvete (Kuban og Jantarka), to sorter rug (DL14 og Trebiano), en sort rughvete (Empero) og en sort spelt (Oberkulmer Rotkorn). Datagrunnlaget for denne artikkelen bygger på registeringer og analyser fra feltene sesongen 2021/2022.

Resultatene fra sesongen 2021/2022 viser tilfredsstillende avlinger av høstkorn under økologisk dyrking, men at spesielt proteininnholdet kan være en utfordring. Rug har egenskaper som kan passe godt under økologisk dyrking. Til fôrproduksjon kan rughvete trolig være et godt alternativ til høsthvete, men det trengs forsøk over flere sesonger for utprøving av ulike sorter av både hvete og rughvete under økologisk dyrking for å trekke konklusjoner.

Artikkelen er hentet fra Jord- og plantekultur 2023. NIBIO BOK 9(1) side 76 - 77.

Les hele artikkelen!