I denne artikkelen oppsummeres resultat fra totalt 36 godkjente felt i årene 2014-2021, hvor 29 av feltene har ligget på Østlandet og 7 felt i Midt-Norge. Det er ingen offisiell verdiprøving av rug og rughvete, og det har vært stor utskifting av sorter på det norske markedet av disse artene.

For hver art oppsummeres resultatene fra Østlandet og fra Midt-Norge. En har også sett på avlingsverdien av de ulike artene.

Les artikkelen av Anne Kari Bergjord Olsen, Wendy Waalen og Anne Marthe Lundby.

Artikkelen er hentet fra Jord- og plantekultur 2022, NIBIO BOK 8(2) side 66 - 72.