Vær- og vekstforhold er hovedårsaken til lavt proteininnhold i høsthvete de siste årene. Når mange av de viktigste faktorer som bidrar til lavt proteininnhold inntreffer i samme sesong er det vanskelig å oppnå dagens proteingrense for matkvalitet i høsthvete.

Gjødsling og proteininnhold i høsthvete handler først og fremst om nitrogen, hvor mye og når det tildeles. N-normen gir anbefaling om mengde N tilpasset et forventet avlingsnivå. Det foreligger ikke dokumentasjon pr. nå som tyder på at N-normen bør endres. Utfordringen er heller å tilpasse gjødslinga underveis i vekstsesongen til avlingsnivåer som avviker fra forventningene, samt å kompensere riktig med tilleggsgjødsling for eventuelle N-tap.

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 2 (1), Jord- og plantekultur 2016.

Les mer!