I regi av prosjektet «Våronn i fangvekst» ble det anlagt et toårig forsøk for å undersøke i hvilken grad det er mulig å redusere jordarbeidingsintensiteten i felt med mye biomasse, hvordan de ulike jordarbeidingsmetodene innarbeider planterestene (både halm og fangvekst) samt hvilke avlingseffekter dette gir. Her presenteres resultatene fra forsøket.

Artikkelen er hentet fra Jord- og plantekultur 2023. NIBIO BOK 9(1) side 112 - 118.

Les artikkelen!