Konkusjon

Pakking fører til at jorda komprimeres på bekostning av porene i jorda. Redusert infiltrasjon og redusert vanntransport nedover i jorda gir seinere opptørking. Jordpakking ga sikker avlingsnedgang i forsøket i 2019. Jordløsning førte til en liten avlingsøkning. I 2020 ble det ikke funnet sikre forskjeller mellom behandlingene.

Les hele artikkelen av Till Seehusen

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 7 (1), Jord- og plantekultur 2021 side 108 - 112.