Behovet for vanning avhenger primært av værforhold (nedbør og potensiell fordamping), men faktorer som jordas vannlagringsevne og plantenes evne til å få tak i jordvannet spiller også viktige roller. Vekstenes følsomhet for tørke varierer mellom ulike kulturer og dessuten mellom utviklingsstadiene innen samme kultur. I perioden fra ca. 1955 til 1990 ble det utført mange vanningsforsøk i både korn og potet og noen færre i eng. Vanning økte avlingen med i gjennomsnitt 12 % hos både korn og potet, men med stor variasjon mellom forsøk (fra -50 til +250 kg/daa i korn og fra -500 til +2000 kg/daa i potet). I eng gav vanning i snitt 26 % økt grasavling, også her med stor variasjon (fra -250 til +600 kg/daa).

Les artikkelen hentet fra Jord- og plantekultur 2022. NIBIO BOK 8(2) side 77 - 81.

Hele rapporten finner du her.