Lokale

Frøberging

"Frøberging" er et hefte på ca. 60 sider som ble utgitt i 1982 og ble laget i et samarbeid mellom Selskapet for Norges Vel, Landbruksteknisk institutt og Felleskjøpet Oslo.

Les mer ›

Skårlegging og direkte høsting av rødkløverfrøeng

Det er så langt ikke grunnlag for å anbefale skårlegging framfor direkte tresking av stående rødkløverfrøeng som er visnet ned naturlig eller med Reglone skriver Lars T.

Les mer ›

Stubbehøyde og behandling av kornhalmen ved gjenlegg av kvitkløverfrøeng

Ved tresking av dekkveksten i gjenlegg til kvitkløverfrøeng bør stubbehøyden ikke være høyere enn 10 cm og halmen bør fjernes konkluderer Trygve S. Aamlid med i denne artikkelen.

Les mer ›

Gratil eller Express mot balderbrå ved frøavl av kløver

Begge midlene brukt om høsten etter tresking av dekkveksten, evt. i blanding med MCPA ga effekt på balderbrå, men den ble synlig først våren i frøåret.

Les mer ›

Avpussing om forsommere i frøeng av rødkløver

I de klimatisk beste strøkene av landet er det mulig å avpusse rødkløverfrøeng om forsommeren uten at det går ut over frøavling og frøkvalitet. Av Trygve S. Aamlid m.fl.

Les mer ›

Bekjemping av snutebille i frøeng av rødkløver

Artikkelen omtaler resultater fra forskingsprosjektet "Bekjemping av skadedyr ved frøavl av rødkløver".

Les mer ›