Tidspunkt for soppbekjemping i frøeng av timotei og engsvingel

I frøeng av timotei og engsvingel hvor det er en del soppangrep tilsier erfaringene fra årets og tidligere års forsøk at soppsprøyting ofte vil være lønnsomt skriver Lars T.

Les mer ›

Bekjemping av trofrøblada ugras i frøeng

Artikkelen av Kirsten Semb Tørresen og Trygve S. Aamlid tar for seg erfaringer med Starane XL og hvilke bekjempingsmuligheter en generelt har mot tofrøblada ugras i grasfrøeng.

Les mer ›

Vekstregulering og soppsprøyting ved frøavl av sauesvingel

Resultaene gir ikke grunnlag for å anbefale verken vekstregulering eller soppsprøyting.

Les mer ›

Soppsprøyting og vekstregulering ved frøavl av engsvingel

Ved sterke soppangrep var det lønnsomt å ta med soppmiddel ved veksregulering med Moddus. Ved lite soppangrep var bruk av soppmiddel ulønnsomt.

Les mer ›

Tidspunkt for soppbekjemping i timoteifrøeng

I timoteifrøeng med en del soppangrep vil soppsprøyting ofte være lønnsomt.

Les mer ›

Fra andre

Integrert Plantevern - dokumentasjonskrav 28.02.2017

Ny Plantevernforskrift som vi fikk i 2015 satt krav til at du som bruker yrkespreparat skal sette deg inn i og dokumentere at du anvender generelle prinsipper for integrert plantevern.

Gjødsling og vekstregulering av engsvingelfrøeng 2014 18.12.2015

Vanlig praksis i Norge har vært å vårgjødsle engsvingelfrøenga med 7-9 kg N/daa ved vekststart om våren og vekstregulering med Moddus fra begynnende stråstrekning til flaggbladstadiet.

Strategier i engsvingelfrø 15.12.2014

Vekstregulering i engsvingelfrøeng har gitt opptil 35 % avlingsøkning. Mindre legde ga bedre pollineringsforhold og mindre gjennomgroing.

Ugras og vektregulering i timoteifrøeng 14.02.2014

Cleave og Starane XL er skånsomt mot grasarter og virker bra mot to-frøblada ugras, bl.a. balderbrå. De gir samme avling.

Åkersprøyting: Påfyll av vann uten skum, og rengjøring for restsprøytevæske 28.06.2012

Skumning i sprøytebeholderen ved påfyll av vann kan unngås. Les og om enkel metode til fortynning av restsprøytevæske i sprøytebeholderen ved byte av sprøytemiddel.

Husk sprøytejournal ved bruk av plantevernmidler. 01.06.2011

Bruker av en eiendom er pliktig til en hver tid å holde sprøytejournalen oppdatert uavhengig om han sprøyter selv eller bruker entreprenør.

Husk sprøytejournal ved bruk av plantevernmidler. 01.06.2011

Bruker av en eiendom er pliktig til en hver tid å holde sprøytejournalen oppdatert uavhengig om han sprøyter selv eller bruker entreprenør.

Husk sprøytejournal ved bruk av plantevernmidler. 01.06.2011

Bruker av en eiendom er pliktig til en hver tid å holde sprøytejournalen oppdatert uavhengig om han sprøyter selv eller bruker entreprenør.