Dyrkingsveiledninger

Bioforsk Øst Landvik har laget en serie dyrkingsveiledninger til alle gras- og kløverarter som frøavles i Norge. Det inkluderer også økologisk dyrking av timotei, engsvingel og rødkløver.

Les mer ›

Fra andre

Dyrkningsveiledinger 09.05.2014

Dyrkningsveiledingeren er på nytt revidert av Bioforsk

Håndtering av engfrø om våren. 17.04.2009

Vi har klypt fra Vestfold Forsøksrings våronnskriv om engsvingel og timotei, og justert med lokale erfaringer. Frødyrking av kvitkløver er mer utbredt i vårt område.