Dyrkingsveiledning for åkerbønner

John Ingar Øverland i NLR Viken har skrevet denne dyrkingsveiledningen for åkerbønner. Den ble sist oppdatert foran 2017-sesongen.

Les mer ›

Sortsforsøk i åkerbønner 2011

Columbo bør fortsatt være hovedsort ved dyrking av åkerbønne på grunn av kombinasjonen av stabil god avling, tidlighet og kvalitet skriver John Ingar Øverland fra NLR Viken og Bjørn Inge Rostad fra NLR SørØst i denne artikkelen.

Les mer ›

Sortsforsøk i åkerbønner 2010

Av sortene på markedet i Norge har Columbo betydelig høyere avling en den tidligere sorten Kontu konkluderer John Ingar Øverland med i denne artikkelen.

Les mer ›

Åkerbønneprosjektet i Vestfold

John Ingar Øverland fra Vestfold Forsøksring presenterte på et møte i mars 2009 konklusjoner fra Åkerbønneprosjektet som har pågått i Vestfold de siste årene.

Les mer ›

Fagstoff åkerbønner

Vestfold Forsøkring hadde i desember 2007 et fagmøte om åkerbønner. Se referat fra møte og presentasjonene på deres hjemmeside!

Les mer ›

Fra andre

Dyrkingsveiledning for åkerbønner 2017 13.03.2017

Resultater fra de siste årenes forsøk har gitt grunnlag for å justere dyrkingsveiledningen for åkerbønner.

Sortsforsøk i åkerbønner 2012 20.12.2012

Kun de tidligste sortene av åkerbønner bør dyrkes i Norge. Columbo var den eneste av sortene i forsøket som var tanninfri.

Sortsforsøk i åkerbønner 2011 20.12.2012

Den våte vekstsesongen 2011 førte til sterk vegetativ vekst i åkerbønner med påfølgende problemer med legde og gjennomgroing av gras i legda.

Såmengder og ugrasharving i åkerbønner 2011 20.12.2012

I 2011 startet NLR Viken med støtte fra handlingsplanmidler for økologisk landbruk i Vestfold demofelt for å vise effekt av forskjellige såmengder og ugrasharving i økologiske åkerbønner.

Dyrkingsveiledning for åkerbønner 2014 19.12.2012

Åkerbønner er en svært god forgrøde til mathvete og egner seg godt i økologisk produksjon. Proteininnholdet er ca 30 % og som råvare for kraftfor kan åkerbønner erstatte import av Soya.

Såmengder og ugrasharving i åkerbønner 2012 27.11.2012

Store såmengder førte til kraftig legde i åkerbønner i 2012. Åkerbønnene tok ingen skade av ugrasharvingen

Dyrkingsveiledning åkerbønner 14.01.2011

Interessen for dyrking av åkerbønner er økende. Skal en lykkes med denne veksten, er det viktig å kjenne til de spesielle krav den setter.