Sortsforsøk i vårraps 2015

Majong er den største vårrapssorten på markedet. Det er små avlingsforskjeller mellom markedssortene.

Les mer ›

Sortsforsøk i våroljevekster 2011

I vårraps har Mosaik og hybridsorten Brando gitt høyest avling i forsøka de to siste årene. I vårryps har det vært små forskjeller mellom sortene.

Les mer ›

Fra andre

Sortsresultater vårkorn 17.12.2013

Her finner du resultatene fra verdiprøvingen 2013 og sortsanbefalinger 2014.

Sortsforsøk i vårraps 05.03.2010

Sheik er et klart førstevalg blant rapssortene på Romerike. Sheik er noe seinere enn Wildcat og Marie, men gir vesentlig større avling.

Omtale av markedssortene i oljevekster 05.03.2010

Sortsomtale av oljevekster

Vekstdøgn i korn og proteinvekster 03.03.2010

Tabellen angir tilnærmet antall vekstdøgn fra spiring til gulmodning for de viktigste sortene i bygg, hvete, havre, oljevekster og erter. Vi regner ca 10 dager fra gulmodning til treskeklar åker.