Sortsforsøk i vårraps 2015

Majong er den største vårrapssorten på markedet. Det er små avlingsforskjeller mellom markedssortene.

Les mer ›

Dyrkingsveiledning for åkerbønner

John Ingar Øverland i NLR Viken har skrevet denne dyrkingsveiledningen for åkerbønner. Den ble sist oppdatert foran 2017-sesongen.

Les mer ›

Presentasjonene fra Korn 2016

Presentasjonene fra foredragene på Korn 2016 finner du i lenker fra programmet nedenfor.

Les mer ›

Rybs som fangplante for glansbiller i vårraps

Utprøving med rybskant i rapsåkeren har vist at rybsplantene tiltrekker seg glansbillene og at det tidlige angrepet kommer på disse plantene.

Les mer ›

Soppbekjempelse i olje og proteinvekster

Det har vært relativt store meravlinger for soppbekjempelse i forsøk der det har vært registrert sjukdomsangrep. Dette gjelder både raps/rybs, erter og åkerbønne.

Les mer ›

Dyrkingsveiledning erter til modning

NLR SørØst har laget denne dyrkingsveilederen som sist ble oppdater våren 2014.

Les mer ›

Sortsforsøk i erter 2013

Ingrid vil bli hovedsorten av erter til modning. I områder med kortere veksstid kan Faust være et alternativ.

Les mer ›

Pyretroidresistens hos rapsglansbille - råd om bekjempelse

Bioforsk Plantehelse har undersøkt glansbiller fra ulike områder på Østlandet for resistens mot pyretrioider i glansbiller samlet inn av NLR enheter i 2012 sesongen.

Les mer ›

Sortsforsøk i våroljevekster 2011

I vårraps har Mosaik og hybridsorten Brando gitt høyest avling i forsøka de to siste årene. I vårryps har det vært små forskjeller mellom sortene.

Les mer ›

Sortsforsøk i åkerbønner 2011

Columbo bør fortsatt være hovedsort ved dyrking av åkerbønne på grunn av kombinasjonen av stabil god avling, tidlighet og kvalitet skriver John Ingar Øverland fra NLR Viken og Bjørn Inge Rostad fra NLR SørØst i denne artikkelen.

Les mer ›

Såtidspunker i høstraps

Fem års forsøk i Danmark viser ingen generell tendens til at hybridsortene klarer seg bedre enn linjesortene ved utsatt såtid, men det er sortsforskjeller.

Les mer ›

Soppbekjempelse i oljevekster

Sprøyting mot storknolla råtesopp ga 25 - 30 % avlingsøkning i dette forsøket i Østfold skriver Bjørn Inge Rostad og Unni Abrahamsen i denne artikkelen. Også i 2008 fikk en store utslag for sprøyting.

Les mer ›

Sortsforsøk i åkerbønner 2010

Av sortene på markedet i Norge har Columbo betydelig høyere avling en den tidligere sorten Kontu konkluderer John Ingar Øverland med i denne artikkelen.

Les mer ›

Økologiske proteinafgrøder dyrkes mest sikkert som blandsæd

"Da bælgsæd er mindre dyrkningssikker end blandsæd kan det anbefales at dyrke blandsæd." skriver Vitencenteret for Landbrug i denne artikkelen.

Les mer ›

God etablering, en forutsetning for suksess med belgvekster

En vellykket dyrking av åkerbønner, erter eller lupiner forutsetter etablering av en god plantebestand. Les mer i denne artikkelen fra Videncenteret for Landbrug i Danmark.

Les mer ›

Referat från dag om ekologisk oljeväxtodling

Her finner du referat og presentasjonene fra en svensk temadag om økologisk oljevekstdyrking

Les mer ›

Sortsforsøk i høstoljevekster

Banjo gjør det best av høstrapssortene på markedet, Largo gjør det best av høstrybssortene.

Les mer ›

Sorter og dyrkingsteknikk i høstoljevekster

Mauritz Aasveen og Ragnar Eltun fra Bioforsk Øst Apelsvoll presenterer i dette sammedraget fra Bioforsk konferansen 2010 resultater fra forsøk med sorter og dyrkingsteknikk i høstoljevekster i perioden 2007 - 2009

Les mer ›

Åkerbønneprosjektet i Vestfold

John Ingar Øverland fra Vestfold Forsøksring presenterte på et møte i mars 2009 konklusjoner fra Åkerbønneprosjektet som har pågått i Vestfold de siste årene.

Les mer ›

Økologisk dyrking av proteinvekster

Jordbruksvärket i Sverige har publisert veiledninger for økologisk dyrking av oljevekster, erter og åkerbønner.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side

Fra andre

Norskproduserte belgvekster på matseddelen 07.07.2017

I forbindelse med FN Belgvekstår i 2016 sådde NLR Viken et demofelt med flere typer belgvekster for å se nærmere på produksjonsmuligheter av "nye" proteinvekster i Vestfold.

Korn + gras + kløver = Mold 05.05.2017

Fagmøter med tema jord og jordfruktbarhet trekker fulle hus. Og ikke uten grunn; – moldinnholdet i åkerjord reduseres med omtrent en prosent årlig.

Luftigere jord gir rikere bonde 06.04.2017

Med stort fokus på aksellast, dekkutrustning, lufttrykk og jordfuktighet kan du styre graden av jordpakking på din jord og samtidig spare drivstoff, en vinn-vinn situasjon.

Dyrkingsveiledning for åkerbønner 2017 13.03.2017

Resultater fra de siste årenes forsøk har gitt grunnlag for å justere dyrkingsveiledningen for åkerbønner.

Integrert Plantevern - dokumentasjonskrav 28.02.2017

Ny Plantevernforskrift som vi fikk i 2015 satt krav til at du som bruker yrkespreparat skal sette deg inn i og dokumentere at du anvender generelle prinsipper for integrert plantevern.

Presentasjonene fra Korn 2017 20.02.2017

Presentasjonene fra foredragene på Korn 2017 finner du i lenker fra programmet nedenfor etterhvert som de er klare.

Angrep av kålmøll 14.07.2016

Det er registrert store mengder kålmøll i korsblomstra vekstar i Trøndelag.

Angrep av kålmøll 14.07.2016

Det er registrert store mengder kålmøll i korsblomstra vekstar i Trøndelag.

Husk å fyll ut den nye plantevernjournalen! 23.06.2016

Du må kunne dokumentere hvorfor du utfører plantevern som du gjør. Vårt forslag til journal kan tilpasses dine behov, og gjør jobben litt enklere.

Husk å fyll ut den nye plantevernjournalen! 23.06.2016

Du må kunne dokumentere hvorfor du utfører plantevern som du gjør. Vårt forslag til journal kan tilpasses dine behov, og gjør jobben litt enklere.