Frønytt 2016

Her kan du finne 2016 utgaven av nyhetsbrevet "Frønytt" som blir utgitt av Norsk Landbruksrådgivings team av rådgivere innen produksjon av jordbruksfrø.

Les mer ›

Frønytt 2015

Her kan du finne nyhetsbrevet "Frønytt" som blir utgitt av Norsk Landbruksrådgivings team av rådgivere innen produksjon av jordbruksfrø.

Les mer ›

Frønytt 2014

Norsk Landbruksrådgiving etablerte i 2012 et team ned rådgivere som skal arbeide spesielt med frøproduksjon. Disse utgir "Frønytt" som inneholder aktuell faginformasjon om dyrking av jordbruksfrø

Les mer ›

Frønytt 2013

Norsk Landbruksrådgiving, Norsk Frøavlerlag, Felleskjøpet og Strand Unikorn videreførerarbeidet med å få en bedre frøavlsrådgiving i alle områder hvor det avles frø.

Les mer ›

Frønytt 2012

Norsk Landbruksrådgiving, Norsk Frøavlerlag, Felleskjøpet og Strand Unikorn har startet et arbeid med å få en bedre frøavlsrådgiving i alle områder hvor det avles frø.

Les mer ›

Fra andre

Frønytt 2017 03.04.2017

Her kan du finne 2017 utgaven av nyhetsbrevet "Frønytt" som blir utgitt av Norsk Landbruksrådgivings team av rådgivere innen produksjon av jordbruksfrø.

Frønytt 2-2014 14.03.2014

Her kommer en ny utgave av Frønytt, med disse overskriftene: • Hvor dårlig kan enga være før vi gir den opp? • Tidlig vårbehandling i frøenga • Gjødsling i frøeng

Frønytt 3 2013 24.03.2013

Blant annet om vårbehandling av frøeng, brenning av daugras og forberedelse til høstesesongen

Frønytt 2 2013 28.02.2013

Vestfold Frøavlerlag 50 år, frømøter, frøavlerne bør ha "Jord- og plantekultur 2013", plasser frøgjenlegga på riktig sted, utsending av Frønytt

Frønytt 1 2013 25.01.2013

Frønytt 1 2013

Frønytt 24 - 2012 19.12.2012

Årets siste Frønytt har som tema spørreskjema om spireprosent i timotei og skjøtsel av jordekanter med tanke på pollinerende insekter

Frønytt 20 - 2012 29.08.2012

Vansklige høsteforhold, grasfrøet beholder spireevnen lenge. Nedsviing av rødkløver. Høstbehandling av gjenlegg

Frønytt 18 2012 02.08.2012

Tørking av frø, bruk av gjenvekst til fôr og helse miljø og sikkerhet

Frønytt nr 8 2012 23.05.2012

Frønytt nr 8 2012, 23.mai.

Frønytt 2 2012 23.03.2012

I dette skrivet: • Om «Frønytt» • Gjødsling • Alternativ til brenning av daugras • Samle e-poster med «Frønytt» i Outlook