Jordleiepriser 2017

Landbruksdirektoratet undersøker hver vår priser på jordleie til ulike formål (korndyrking, potetdyrking, grasproduksjon, grønnsaksproduksjon og beite).

Les mer ›

Fra andre

Priser og vilkår for levering av korn sesongen 2017/18 08.08.2017

Kornkjøperne gir årlig ut en oversikt over priser og vilkår knyttet til deres kjøp av korn fra produsentene.

Maskinkostnader i korn 21.10.2015

Han er 48 år og dyrker korn på 761 daa. Han leier halvparten av arealet og i maskinparken er det bundet 1827 kr/daa.

Kornøkonomi 09.06.2015

For å vise kor mykje dekningsbidraget kan variere i kornproduksjonen, har vi sett opp inntekter og kostnader ein vil ha i produksjonen ut i frå ulikt avlingsnivå.

Når åkeren blir syk 20.05.2015

Det kan være vanskelig å velge rett strategi når man oppdager en skadegjører i åkeren. VIPS er et viktig verktøy som kan hjelpe deg.

Er det lønnsomt å bygge tørke? 11.02.2015

Økonomirådgiver Lars Kjuus har gjort lønnsomhetsvurderinger for utbygging av korntørke og lageranlegg.

Økonomisk beregning vårkorn 15.12.2014

Årets fuktige vår og forsommer gjorde at havresortene hevdet seg avlingsmessig. De kommer derfor like godt ut som vårhvete med matkvalitet i årets beregninger.

VIPS-varsling i vårhvete 15.12.2014

VIPS-modellen er et viktig hjelpemiddel for forebyggende soppsprøyting i korn.

Variasjon på skiftenivå 15.12.2014

Det er ingen hemmelighet at avlingene er dårligere på vendeteigene. Hedmark Landbruksrådgiving har nå tallfestet reduksjonen, som viste seg å være 25 % denne sesongen.

Utnytte sorters resistens 15.12.2014

Hvetesorter med ulik resistens mot soppsjukdommer skal i teorien ha forskjellig behov for behandling. Grunnet lavt sjukdomspress, viser årets resultater det stikk motsatte.

Ulike forgrøder til vårhvete 12.12.2014

Et ensidig kornvekstskifte kan over tid gi avlingsdepresjon på grunn av økt smittepress, dårligere jordstruktur og lite variasjon i ugrasbekjempelse.