Kalkyler i brosjyren "Økologisk korn. Har du råd til å la være?"

I brosjyren som er sendt alle kornprodusenter i forbindelse med kampanjen for økt økologisk kornproduksjon er det presentert to kalkyler, en for Vestfold og en for Sør-Trøndelag.

Les mer ›

Dyrk økologisk krossa korn og spar kraftfôrkostnader

Prisen på økologisk kraftfôr er for tiden høy på grunn av for lite norske råvarer og høy pris på økologisk importvare.

Les mer ›

Fra andre

Maskinkostnader i korn 21.10.2015

Han er 48 år og dyrker korn på 761 daa. Han leier halvparten av arealet og i maskinparken er det bundet 1827 kr/daa.

Stiller avlingsnedgangen til veggs 15.12.2014

Per Anton Aas på Skreia framholder god næringsforsnying og kontroll på ugrassituasjonen som viktige faktorer for å lykkes økologisk.

Bedre bunnlinje 11.10.2012

Rådgivingstilbudet "NLR BedreBunnlinje" er til deg som ønsker fokus på bedre produksjonsresultat og bedre økonomi.

Kvekebekjempelse 13.12.2011

Her finner du foredraget fra fagkvelden på Solhuset 8. desember om kvekebekjempelse i økologisk drift.

Kalkyle på eget såkorn 31.10.2011

Fordi det har vært spørsmål rundt tilgangen på sertifisert såkorn i høst er det flere enn normalt som spør om økonomien i å rense såkorn av egen vare.

Driftsmidler for økologisk jordbruk 06.12.2010

Okofunn.no - nystarta nettside for formidling av driftsmidler til økologisk landbruk i Noreg.

Driftsmidler for økologisk jordbruk 06.12.2010

Okofunn.no - nystarta nettside for formidling av driftsmidler til økologisk landbruk i Noreg.

Mekaniseringslinjer i jordbruket 10.11.2010

En maskin brukes sjelden alene, men i kombinasjon med flere og det er ofte flere operasjoner som henger sammen. Være seg høstingslinjer for gras, potet, korn eller å få våronna unna.

Maskininvesteringer: Ny tresker: Eie eller leie? 10.11.2010

Prisen på leietresking ligger på rundt kr 133 pr daa. Kostnader til egen tresker må beregnes i hvert enkelt tilfelle fordi forutsettingene varierer svært mye med ulike driftsopplegg og egne ønsker.

Kornarter og Økonomi: Arter og sorter i økologisk korn 03.03.2010

Artiklen sammenlikner økonomien i økologisk korn dyrket under samme betingelser. Havre har gitt størst avling i det økologiske arter og sorter forsøket.