Kornsorter til økologisk dyrking

Det er ingen offisiell verdiprøving av kornsorter for økologisk dyrking.

Les mer ›

Dyrkingsveiledning for høstspelt

Høstspelt har etter hvert blitt en populær vekst å dyrke i økologisk drift. Det er en nøysom art som gir god økonomi hvis man behandler åkeren riktig.

Les mer ›

Økologisk såvare

Økologisk formeringsmateriale skal benyttes når dette er tilgjengelig. Databasen for økologisk såvare, settepoteter og annet vegetativt formeringsmateriale finner du på www.okofro.no

Les mer ›

Renessanse for gamle hvetearter

Spelthveten er nå godt kjent hos oss. Enkorn og emmer er to andre gamle, men lite kjente hvetearter som har gode egenskaper når det gjelder smak, ernæring og helse.

Les mer ›

Fra andre

Økologisk sortsprøving 20.12.2016

Det ble bra økologiske avlinger i 2015, men litt lavere enn i fjor. I bygg er det i år sorten Rødhette som er beste 6 rader. Mellom 2-radssorter er det mye jevnere mellom flere sorter.

Økologisk utprøving av byggsorter 27.04.2015

2014 var et greit kornår med generelt lite sjukdom i de økologiske kornfeltene, men relativt mye aksknekk, også i toradssortene.

Frøoverførte sykdommer på korn 15.12.2014

Såkorn av god kvalitet er avgjørende for ei vellykka kornavling. I tillegg til god spireevne, er ugras- og sykdomsfri såvare av stor betydning.

Damp dreper frøoverførte sykdommer 15.12.2014

Friskt såkorn er en viktig forutsetning for å lykkes med økologisk kornproduksjon.

Stiller avlingsnedgangen til veggs 15.12.2014

Per Anton Aas på Skreia framholder god næringsforsnying og kontroll på ugrassituasjonen som viktige faktorer for å lykkes økologisk.

Økologisk sortsprøving 15.12.2014

Til tross for en regnfull forsommer sørget den fine høsten for modent korn med god kvalitet. Det er fortsatt gamle kjente sorter som gjelder i bygg og havre.

Økologisk prøving av byggsorter 27.05.2014

Dette feltet skal vise ulikheter og egenskaper hos forskjellige byggsorter ved økologisk dyrking.

Økologisk arts- og sortsprøving 16.12.2013

Utprøving av sorter på økologisk areal er viktig for å kartlegge hvordan de presterer under varierende dyrkingsforhold. Dette gir verdifull informasjon å ta med seg i valg av sort.

Lite humler gir lite kløverfrø 14.03.2013

Det er en tydelig sammenheng mellom mindre humler og mindre kløverfrø. Dette viser hvor sårbare vi er for miljøendringer og hvor avhengige vi er av det biologiske mangfoldet.

Såkornkvalitet og spiretreghet 28.01.2013

Mange får tilbake resultat fra såkornanalyser i disse dager, og det dukker gjerne opp noen spørsmål om hvordan en skal forstå denne analyse.