Grønngjødsling i økologisk korndyrking

Nytt Bioforsk TEMA skrevet av Sissel Hansen og Randi B. Frøseth med resultater fra Byggro-prosjektet.

Les mer ›

Girskifte med vekstskifte

Gjennomsnittsavlingene i økologisk korndyrking er for lave. Mye av grunnen til dette ligger i dårlig vekstskifte og manglende planlegging av dette.

Les mer ›

Næringsforsyning til økologisk korn

Bioforsk Økologisk har samlet en del artikler om næringsforsyning til økologisk korn på Agropub.no.

Les mer ›

Rett prioritering og god utnytting av bondens gull

God og fornuftig gjødslingsplanlegging er viktig for å utnytte en begrenset ressurs, samtidig som det klarlegges et eventuelt næringsbehov utenfra skriver Morten Berntsen og Steinar Lier fra Hedmark Landbruksrådgiving i denne artikkelen. (Foto: Morten Berntsen)

Les mer ›

Utnytting av nitrogen i grønngjødsling

Botanisk sammensetning, pløyetidspunkt, temperatur og jordfuktighet er alle faktorer som påvirker nitrogentilgangen fra grønngjødsling. Se denne artikkelen fra SLU.

Les mer ›

Vekstskifte ved økologisk dyrking

Disse to artiklene er hentet fra Danmark og omtaler vekstskifte ved økologisk kornproduksjon.

Les mer ›

N-forsyning til økologisk korn- gjentatt bruk av underkultur, eller ettårig grønngjødsling?

I korndistriktene er det ofte lite tilgang på hudyrgjødsel, og N-forsyninga til økologisk korn må basere seg på belgvekster.

Les mer ›

Fra andre

Gulning av korn i økoåker 15.06.2017

I forrige e-postmelding skrev vi litt om mangelsymptomer i korn. De samme symptomer kan vi selvsagt også få i økokorn. Selv om det er økologisk korn, fins det mulige tiltak å sette inn.

Gjødsling til økologisk bygg 20.12.2016

Næringsforsyning anses som en av flaskehalsene innenfor økologisk korndyrking. Spesielt viser dette seg i bygg. I forsøkene har gjødsling gitt stor avlingsrespons.

Manganmangel i korn 31.05.2016

TIltakende tørke på jord med høy pH kan gi manganmangel. Allerede ved pH 6,3 kan manganmangel oppstå. Mangelsymptomene kommer til syne på 2., 3.

Manganmangel i korn 31.05.2016

TIltakende tørke på jord med høy pH kan gi manganmangel. Allerede ved pH 6,3 kan manganmangel oppstå. Mangelsymptomene kommer til syne på 2., 3.

Manganmangel i korn 31.05.2016

TIltakende tørke på jord med høy pH kan gi manganmangel. Allerede ved pH 6,3 kan manganmangel oppstå. Mangelsymptomene kommer til syne på 2., 3.

Vet vi hva gjødselverdien til husdyrgjødsla er? 11.05.2016

Møkk er ikke bare møkk, ut fra de analysene vi har tatt ut ser vi at både tørrstoffinnhold og næringsinnhold varierer.

Vet vi hva gjødselverdien til husdyrgjødsla er? 11.05.2016

Møkk er ikke bare møkk, ut fra de analysene vi har tatt ut ser vi at både tørrstoffinnhold og næringsinnhold varierer.

Vet vi hva gjødselverdien til husdyrgjødsla er? 11.05.2016

Møkk er ikke bare møkk, ut fra de analysene vi har tatt ut ser vi at både tørrstoffinnhold og næringsinnhold varierer.

Kalking i haust 21.12.2015

Hausten er tradisjonelt tid for kalking, eit tiltak som er særs viktig for å halde oppe jorda si produksjonsevne.

Jordprøvetaking, kalking og pH 01.09.2015

Når og hvordan skal jordprøver taes ut? Hvorfor er det viktig å måle pH når vi dyrker planter? Hvor mye kalk skal til for å øke pH på ulike jordarter?