Lokale

Grønngjødsling i økologisk korndyrking

Nytt Bioforsk TEMA skrevet av Sissel Hansen og Randi B. Frøseth med resultater fra Byggro-prosjektet.

Les mer ›

Girskifte med vekstskifte

Gjennomsnittsavlingene i økologisk korndyrking er for lave. Mye av grunnen til dette ligger i dårlig vekstskifte og manglende planlegging av dette.

Les mer ›

Næringsforsyning til økologisk korn

På Agropub.no ligger det en artikkel om næringsforsyning til økologisk korn som bygger på Bioforsk Tema nr. 29/2006.

Les mer ›