Girskifte med vekstskifte

Gjennomsnittsavlingene i økologisk korndyrking er for lave. Mye av grunnen til dette ligger i dårlig vekstskifte og manglende planlegging av dette.

Les mer ›

Meitemark og jordforbedring

I dette Småskriftet fra Bioforsk Økologisk finner du det meste som er verdt å vite om meitemark og den jobben som den gjør som jordforbedrer.

Les mer ›

Redusert jordarbeiding i økologisk landbruk

I fra LandbrugsInfo i Danmark har vi hentet disse artiklene som omhandler jordarbeiding/redusert jordarbeiding i økologisk landbruk.

Les mer ›

Jordstruktur ved økologisk dyrking

Det nasjonale pilotprosjektet ”Jordstruktur i økologisk planteproduksjon” i regi av Fylkesmannen i Buskerud er nå avsluttet.

Les mer ›

Fra andre

Mat jorda og få mat igjen! 30.03.2016

″Fordi jeg har jord, kan jeg leve″ J.I. Rodale. Jordlivet må holdes i form året igjennom for at det i vekstsesongen kan yte på topp.

Jordkultur og utstyr for jordarbeiding. Fagmøte og ploginnstillingar 01.02.2016

Jordkultur, jordliv og utstyr for jordarbeiding. Velkommen til fagmøte på plogfabrikken til Kverneland samt dagar med innstilling av eigen plog.

Kalk og kalking 16.12.2013

De siste 15 årene har forbruket av kalk blitt mer enn halvert. Skal vi klare å opprettholde og forhåpentligvis øke avlingene, bør denne trenden snu.

Jordpakking, jordløsning og drenering 22.10.2013

Under Gartnerdagene på Gjennestad i dag var jordpakking, jordløsning og drenering temaer da mer enn 70 deltagere fikk høre Kjell Mangerud og Torgeir Tajet.

Er jorden lagelig til bearbeiding ? 21.04.2012

Ofte er det for mye fukt i jorden bare få cm i dybden i pløyesjiktet, selv om overflaten er lys.

Jordpakking og avlingsutvikling 19.05.2011

Jordpakking etter kjøring med tungt utstyr opptar mange.

Pløying 05.04.2011

Her kan du laste ned heftet "Veien til bedre pløying"

Jordpakking og jordarbeiding, frå fagmøtet og ploginnstilling mars 2011 22.03.2011

Per Ove Lindemark heldt innlegg om jordpakking og køyreskader. Les meir her om jordpakking og pløying. Tiltaket er arrangert med støtte frå Rogaland Fylkeskommune.

Jordpakking og jordarbeiding, frå fagmøtet og ploginnstilling mars 2011 22.03.2011

Per Ove Lindemark heldt innlegg om jordpakking og køyreskader. Les meir her om jordpakking og pløying. Tiltaket er arrangert med støtte frå Rogaland Fylkeskommune.

Jordpakking stjeler avling i økologisk korndyrking 13.04.2010

I økologisk korndyrking må det være lett for plantene å finne næringa som er i jorda.