Lokale fagartikler

Økologi – Følger Norge med i timen?

10.02.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Økologisk mat og økologisk forbruk får mye spalteplass i media for tiden. På tide at Norge følger med i timen/tiden …??

Les mer ›

Bedre økonomi med rett vekstskiftestrategi

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Økologiske korndyrkere med god tilgang på husdyrgjødsel må ha hovedfokus på ugrasbekjempelse for å lykkes. Dette forutsetter et aktivt vekstskifte.

Les mer ›

Stiller avlingsnedgangen til veggs

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Per Anton Aas på Skreia framholder god næringsforsnying og kontroll på ugrassituasjonen som viktige faktorer for å lykkes økologisk.

Les mer ›

Vekstforhold og genetikk avgjør kornavlinga

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Ei kornavling er resultatet av kornsortens genestiske potensiale og ytre vekstforhold. Forsøk har vist at økologiske byggavlinger begrenses av et lavt antall aks per kvadratmeter.

Les mer ›

Mekanisk bekjemping av rotugras i økologisk korn?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Økologiske kornåkere uten rotugras er kanskje en utopi, og noe innslag i en frodig åker trenger ikke bety mye for avlinga.

Les mer ›

Girskifte med vekstskifte

06.12.2012 (Oppdatert: 24.10.2017)

Gjennomsnittsavlingene i økologisk korndyrking er for lave. Mye av grunnen til dette ligger i dårlig vekstskifte og manglende planlegging av dette.

Les mer ›

Krossensilering av korn

21.11.2012 (Oppdatert: 24.10.2017)

Krossensilering av korn kan utvide dyrkingsgrensene for korn til mer marginale områder i dal- og fjellbygder.

Les mer ›

Vekstskiftes betydning i ugraskampen

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Punktene nedafor er hentet fra svensk rådgiving for vellykket omlegging til økologisk. Det bekrefter det vi vet i Norge.

Les mer ›

Jordpakking stjeler avling i økologisk korndyrking

13.04.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

I økologisk korndyrking må det være lett for plantene å finne næringa som er i jorda.

Les mer ›

Såing og tromling i økologisk kornproduksjon

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Artikkel av Kjell Mangerud

Les mer ›

Utviklingstadier i korn Zadoks skala (BBCH)

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Plantenes utviklingstrinn er sentral kunnskap i kornproduksjon. Vi refererer gjerne til Zadoks skala eller et BBCH trinn når vi anbefaler tidspunkt for plantevern, delgjødsling osv.

Les mer ›

Temaark økologisk korndyrking

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bioforsk Økologisk har i samarbeid med noen enheter i Norsk Landbruksrådgiving utgitt en serie temaark om utvalgte faglige teamaer innen økologisk korndyrking. Temaarkene er sist revidert i 2008.

Les mer ›

Produksjon av proteinråvarer til økologisk kraftfôr

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Rapporten omtaler aktuelle proteinvekster i økologisk landbruk og dyrkingen av disse.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.