Girskifte med vekstskifte

Gjennomsnittsavlingene i økologisk korndyrking er for lave. Mye av grunnen til dette ligger i dårlig vekstskifte og manglende planlegging av dette.

Les mer ›

Krossensilering av korn

Krossensilering av korn kan utvide dyrkingsgrensene for korn til mer marginale områder i dal- og fjellbygder.

Les mer ›

Ulike driftsopplegg for økologisk korn

Det er stort behov for økologisk korn. God tilgang på husdyrgjødsel og minimum 60 % gras i omløpet gir lite problemer med næringsforsyning og rotugras i kornproduksjonen.

Les mer ›

Salg av økologisk korn

Nedenfor finner du lenker til kornkjøpernes sider om økologisk korn

Les mer ›

Fagartikler, økologisk dyrking av korn

Bioforsk Økololgisk har samlet en serie artikler om økologisk korndyrking som ligger på www.agropub.no.

Les mer ›

Temaark økologisk korndyrking

Bioforsk Økologisk har i samarbeid med noen enheter i Norsk Landbruksrådgiving utgitt en serie temaark om utvalgte faglige teamaer innen økologisk korndyrking. Temaarkene er sist revidert i 2008.

Les mer ›

Produksjon av proteinråvarer til økologisk kraftfôr

Rapporten omtaler aktuelle proteinvekster i økologisk landbruk og dyrkingen av disse.

Les mer ›

Agronomi og økonomi ved økologisk korndyrking

Rapporten inneholder beskrivelse og erfaringer fra 16 gårder som dyrker økologisk korn. Bakgrunnen var et prosjekt som gikk i perioden 2001- 2004.

Les mer ›

Fra andre

Økologi – Følger Norge med i timen? 10.02.2015

Økologisk mat og økologisk forbruk får mye spalteplass i media for tiden. På tide at Norge følger med i timen/tiden …??

Bedre økonomi med rett vekstskiftestrategi 15.12.2014

Økologiske korndyrkere med god tilgang på husdyrgjødsel må ha hovedfokus på ugrasbekjempelse for å lykkes. Dette forutsetter et aktivt vekstskifte.

Stiller avlingsnedgangen til veggs 15.12.2014

Per Anton Aas på Skreia framholder god næringsforsnying og kontroll på ugrassituasjonen som viktige faktorer for å lykkes økologisk.

Vekstforhold og genetikk avgjør kornavlinga 15.12.2014

Ei kornavling er resultatet av kornsortens genestiske potensiale og ytre vekstforhold. Forsøk har vist at økologiske byggavlinger begrenses av et lavt antall aks per kvadratmeter.

Mekanisk bekjemping av rotugras i økologisk korn? 05.09.2013

Økologiske kornåkere uten rotugras er kanskje en utopi, og noe innslag i en frodig åker trenger ikke bety mye for avlinga.

Mekanisk bekjemping av rotugras i økologisk korn? 05.09.2013

Økologiske kornåkere uten rotugras er kanskje en utopi, og noe innslag i en frodig åker trenger ikke bety mye for avlinga.

Kvekebekjempelse 13.12.2011

Her finner du foredraget fra fagkvelden på Solhuset 8. desember om kvekebekjempelse i økologisk drift.

Vekstskiftes betydning i ugraskampen 06.04.2011

Punktene nedafor er hentet fra svensk rådgiving for vellykket omlegging til økologisk. Det bekrefter det vi vet i Norge.

Pløying 05.04.2011

Her kan du laste ned heftet "Veien til bedre pløying"

Driftsmidler for økologisk jordbruk 06.12.2010

Okofunn.no - nystarta nettside for formidling av driftsmidler til økologisk landbruk i Noreg.