Sortsforsøk høsthvete 2016

Resultater fra offisiell verdiprøving 2016 skrevet av Mauritz Åssveen, NIBIO.

Les mer ›

Sortsegenskaper for høsthvete

Tabell over høsthvetesortenes dyrkingsegenskaper satt opp av Mauritz Åssveen, NIBIO Korn og frøvekster

Les mer ›

Sortsomtale høsthvete

Omtalen av de enkelte sortene er hentet fra Graminor

Les mer ›

Markedsandeler for høsthvetesorter 2016

Ellvis var største høsthvetesort i sesongen 2015/16 med over 60 % av markedet. Kuban gikk noe tilbake men er fortsatt nummer 2 av høsthvetesortene.

Les mer ›

Arter og sorter av høstkorn

Høstrug har gitt klart best resultat viser denne sammenstillingen av forsøkene med arter og sorter i høstkorn i perioden 1997 - 2013 som Mauritz Åssveen fra Bioforsk Korn og frøvekster har foretatt.

Les mer ›

Fra andre

Hold hodet kaldt i ugraskampen 27.04.2017

Utfordringene med effektiv ugraskamp i høsthvete er å komme tidlig ut på smått ugras med et middel som både tåler lav temperatur og som har god effekt mot ugraset.

Såing av høstkveite? 22.08.2016

Høstkveite er en spennende vekst og det er mange som har den som et fast innslag i driftsopplegget sitt.

Såing av høstkveite? 22.08.2016

Høstkveite er en spennende vekst og det er mange som har den som et fast innslag i driftsopplegget sitt.

Ellvis på topp i høsthvete i 2015 20.04.2016

Etter en tidlig innhøsting i 2014 var det gode forhold for såing av høsthvete, og foredlingsfeltet ble sådd 15. september i 2014.

Ellvis på topp i høsthvete i 2015 20.04.2016

Etter en tidlig innhøsting i 2014 var det gode forhold for såing av høsthvete, og foredlingsfeltet ble sådd 15. september i 2014.

Sammenligning av midler og blandinger til soppbekjempelse i høsthvete 20.04.2016

Det ble anlagt et felt i høsthvete for prøving av ulike blandinger og doseringer av soppmidler.

Sammenligning av midler og blandinger til soppbekjempelse i høsthvete 20.04.2016

Det ble anlagt et felt i høsthvete for prøving av ulike blandinger og doseringer av soppmidler.

Verdiprøving av høsthvetesorter 2014 18.12.2015

Det er fortsatt behov for prøving av nye sorter av høsthvete. De beste sortene i årets felter var Skagen og Ellvis samt den nye polske sorten Jantarka.

Gi høstkornet god oppfølging 20.05.2015

Sist sesong ga rekordstore avlinger for høstkornet. Værforholda var gunstige gjennom hele sesongen.

Verdiprøving av høsthvetesorter 2013 18.12.2014

Det er fortsatt behov for prøving av nye sorter av høsthvete. De beste sortene i årets felter var Skagen og Kuban samt noen lovende sorter under utprøving