Resultater fra sortsforsøk i havre 2016

Resultater fra offisiell verdiprøving og andre sortsforsøk i 2016, inkludert økologiske sortsforsøk. I forsøkene på Sør-Vestlandet er det også med behandling med vekstregulator og soppmiddel.

Les mer ›

Sortsomtale havre

Omtale av de enkelte sortene er hentet fra Graminor

Les mer ›

Markedsandeler for havresortene 2016

For seine sorter var Belinda fortsatt den viktigste sorten med over 47 % av det totale havremarkedet. Odal har hatt en nedgang siden 2015 og har nå en andel på omlag 14 %.

Les mer ›

Sortsegenskaper for havre

Tabell over havresortenes dyrkingsegenskaper satt opp av Mauritz Åssveen fra NIBIO Korn og frøvekster.

Les mer ›

Havresortenes motstandsevne mot korncystenematoder

Bioforsk Plantehelse har testet havresortenes resistens mot korncystenematoder

Les mer ›

Fra andre

Verdiprøving av havre-sorter 20.04.2016

Nye og etablerte havre-sorter ble prøvd side om side på Leinstrand også i 2015. Tilsvarende forsøksfelt har vært prøvd 2 andre steder i Trøndelag også.

Verdiprøving av havre-sorter 20.04.2016

Nye og etablerte havre-sorter ble prøvd side om side på Leinstrand også i 2015. Tilsvarende forsøksfelt har vært prøvd 2 andre steder i Trøndelag også.

SORTSFORSØKENE I KORN 2015 21.12.2015

Sammendragene for verdiprøvingsforsøkene i vårkornartene foreligger nå. Resultatene bekrefter mye av det man har erfart fra praktisk dyrking siste sesong.

Verdiprøvingsresultater korn 16.12.2014

Bioforsk har offentliggjort resultater fra årets verdiprøvingsfelt. Vi har sett på årets tall og sammendragstall for 2012-2014.

Økonomisk beregning vårkorn 15.12.2014

Årets fuktige vår og forsommer gjorde at havresortene hevdet seg avlingsmessig. De kommer derfor like godt ut som vårhvete med matkvalitet i årets beregninger.

Sortsvalg korn 2014 18.12.2013

I vårt område dyrkes hovedsakelig bygg og havre, og vårhveten har da også falt gjennom i de lokale forsøka. Mange velger å gjøre det enkelt, og satse på én sort.

Sortsresultater vårkorn 17.12.2013

Her finner du resultatene fra verdiprøvingen 2013 og sortsanbefalinger 2014.

Arter og sorter av vårkorn 16.12.2013

Utprøving av ulike arter og sorter på samme areal, gir verdifull informasjon om hvilke sorter som klarer seg best under våre dyrkingsforhold.

Økologisk havreprøving 12.03.2012

Einsidig korndyrking er vanskeleg når ein skal dyrke økologisk. Da er det viktig å veksle mellom havre og bygg.

Kornsorter 2012 13.12.2011

Årets resultater fra sortsforsøk i korn ble presentantert på Julemøte 12.des. i Sørum. her finner du presentasjonen