Sortsegenskaper for bygg

Tabell over byggsortenes dyrkingsegenskaper satt opp av Mauritz Åssveen fra NIBIO Korn og frøvekster.

Les mer ›

Resultater fra sortsforsøk i bygg 2016

Resultater fra offisiell verdiprøving og andre sortsforsøk konvensjonelt og økologisk i bygg 2016, samt en eldre serie med sammenligning av bygg- og havresorter fra Midt-Norge fra 2010.

Les mer ›

Sortsomtale bygg

Omtalen av de enkelte sortene er hentet fra Graminor!

Les mer ›

Markedsandeler for byggsortene 2015

Brage bekrefter øker fortsatt og bekrefter sin posisjon som markedsleder blant de tidlige sortene med nesten 38 % av markedet.

Les mer ›

KornFUTH - Prøving av byggsorter med og uten soppbekjempelse og vekstregulering på Østlandet og i Midt-Norge

For å kunne gi sikrere veiledning om valg av byggsort ble det i regi av KornFUTH startet en ny serie med demonstrasjonsforsøk der de viktigste markedssortene prøves med og uten sopp- og stråforkortningsmidler på Østlandet og i Midt-Norge. Forsøkene er en del av prosjektet KornFUTH som finansieres av Forskningsmidler for jordbruk og matindustri.

Les mer ›

Byggsorter og soppbekjempelse

I gjennomsnitt for årene 2011 - 2014 har Edel gitt størst meravling for soppbekjempelse etterfulgt av Tiril.

Les mer ›

Tidlige byggsorter og soppbekjempelse

Aktuelle tidlige byggsorter er dyrket i Midt-Norge med og uten behandling mot sopp.

Les mer ›

Byggsortenes motstandsevne mot korncystenematode

Bioforsk Plantehelse har testet byggsortenes resistens mot korncystenematoder. I tillegg foreligger det opplysninger fra sortseier for noen byggsorter.

Les mer ›

Fra andre

Verdiprøving av byggsorter 20.04.2016

Verdiprøvingen av bygg er en forvaltningsoppgave som gjennomføres etter retningslinjer fra Mattilsynet. Etter tre års forsøk kan en sort godkjennes for opptak til den offisielle norske sortslisten.

Verdiprøving av byggsorter 20.04.2016

Verdiprøvingen av bygg er en forvaltningsoppgave som gjennomføres etter retningslinjer fra Mattilsynet. Etter tre års forsøk kan en sort godkjennes for opptak til den offisielle norske sortslisten.

Prøving av byggsorter med og uten soppsprøyting og vekstregulering 20.04.2016

I 2014 ble det startet en forsøksserie der de viktigste markedssortene blir prøvd med og uten sopp- og stråforkortingsmidler.

Prøving av byggsorter med og uten soppsprøyting og vekstregulering 20.04.2016

I 2014 ble det startet en forsøksserie der de viktigste markedssortene blir prøvd med og uten sopp- og stråforkortingsmidler.

SORTSFORSØKENE I KORN 2015 21.12.2015

Sammendragene for verdiprøvingsforsøkene i vårkornartene foreligger nå. Resultatene bekrefter mye av det man har erfart fra praktisk dyrking siste sesong.

Prøving av byggsortar med og utan soppsprøyting og vekstregulering 27.04.2015

Feltet skal vise effekt av soppbehandling og vekstregulering på eit utval byggsortar.

Verdiprøving av byggsortar, Austlandet og Trøndelag 27.04.2015

Feltet skal vise korleis nye og gamle sortar av 2- og 6-radsbygg konkurrerer seg i mellom under så like forhold som rå. Desse felta blir ikkje sprøytt mot sopp eller vekstregulert.

Kornsortar for sesongen 2015 09.01.2015

I Gudbrandsdalen er det mykje god kornjord som gir stor avling med god agronomi og val av rett sort.

Verdiprøving av byggsorter 2013 18.12.2014

Årets verdiprøvingsfelter med byggsorter viser at sortene som er på markedet holder stand men det er også mange spennende sorter på tur, både av seksradsbygg og toradsbygg.

Verdiprøvingsresultater korn 16.12.2014

Bioforsk har offentliggjort resultater fra årets verdiprøvingsfelt. Vi har sett på årets tall og sammendragstall for 2012-2014.