Lokale

Markedsandeler for byggsortene 2017

Brage bekrefter sin posisjon som markedsleder blant de tidlige sortene med nesten 36 % av markedet.

Les mer ›

Sortsomtale bygg

Omtalen av de enkelte sortene er hentet fra Graminor!

Les mer ›

Sortsegenskaper for bygg

Tabell over byggsortenes dyrkingsegenskaper satt opp av Mauritz Åssveen fra NIBIO Korn og frøvekster.

Les mer ›

Resultater fra sortsforsøk i bygg 2017

Resultater fra offisiell verdiprøving og andre sortsforsøk i konvensjonelt og økologisk i bygg 2017.

Les mer ›

KornFUTH - Prøving av byggsorter med og uten soppbekjempelse og vekstregulering på Østlandet og i Midt-Norge

For å kunne gi sikrere veiledning om valg av byggsort ble det i regi av KornFUTH startet en ny serie med demonstrasjonsforsøk der de viktigste markedssortene prøves med og uten sopp- og stråforkortningsmidler på Østlandet og i Midt-Norge. Forsøkene er en del av prosjektet KornFUTH som finansieres av Forskningsmidler for jordbruk og matindustri.

Les mer ›

Byggsorter og soppbekjempelse

I gjennomsnitt for årene 2011 - 2014 har Edel gitt størst meravling for soppbekjempelse etterfulgt av Tiril.

Les mer ›

Tidlige byggsorter og soppbekjempelse

Aktuelle tidlige byggsorter er dyrket i Midt-Norge med og uten behandling mot sopp.

Les mer ›