Lokale

Resistens mot fusarium i sorter av hvete, bygg og havre

Sortenes resistens er testet i feltforsøk med kunstig smitting og dusjvanning.

Les mer ›

Årets såkornkvalitet til 2012 sesongen

Hovedinntrykket er at kvaliteten i Sør-Norge er bedre enn forventet etter den vanskeligehøsten. Dette kan ha sammenheng med den kraftige spiretregheten vi har i år.

Les mer ›

Tidligere års sortsforsøk

Omtale av sorter og forsøksresultater fra tidligere år finner du i Jord- og Plantekulturbøkene fra Bioforsk.

Les mer ›