Resistens mot fusarium i sorter av hvete, bygg og havre

Sortenes resistens er testet i feltforsøk med kunstig smitting og dusjvanning.

Les mer ›

Årets såkornkvalitet til 2012 sesongen

Hovedinntrykket er at kvaliteten i Sør-Norge er bedre enn forventet etter den vanskeligehøsten. Dette kan ha sammenheng med den kraftige spiretregheten vi har i år.

Les mer ›

Tidligere års sortsforsøk

Omtale av sorter og forsøksresultater fra tidligere år finner du i Jord- og Plantekulturbøkene fra Bioforsk.

Les mer ›

Veksttid

I denne tabellen kan du sammenligne veksttida for de ulike vårkornartene og sortene fra såing til gulmodning. Det er også tatt med veksttida for våroljevekster og erter.

Les mer ›

Avling og kvalitet av arter og sorter av høstkorn

Rug og rughvete ga et bedre avlingsresultat enn høsthvete både konvensjonelt og økologisk i Sør-Norge. I Midt-Norge var det liten avlingsforskjell mellom artene.

Les mer ›

Fra andre

Verdiprøvingsresultater korn 16.12.2014

Bioforsk har offentliggjort resultater fra årets verdiprøvingsfelt. Vi har sett på årets tall og sammendragstall for 2012-2014.

Vekstforhold og genetikk avgjør kornavlinga 15.12.2014

Ei kornavling er resultatet av kornsortens genestiske potensiale og ytre vekstforhold. Forsøk har vist at økologiske byggavlinger begrenses av et lavt antall aks per kvadratmeter.

Arter og sorter av vårkorn 2012 12.12.2013

Konklusjon eget felt: Moderate byggavlinger, havre klart best, hvete er risikosport.

VIPS Ugras i korn - kort brukerveiledning 03.06.2013

Kort veiledning for bruk av VIPS ugras i korn

Kornsorter 2012 13.12.2011

Årets resultater fra sortsforsøk i korn ble presentantert på Julemøte 12.des. i Sørum. her finner du presentasjonen

Kalkyle på eget såkorn 31.10.2011

Fordi det har vært spørsmål rundt tilgangen på sertifisert såkorn i høst er det flere enn normalt som spør om økonomien i å rense såkorn av egen vare.

Sortsvalg i korn 2011 07.02.2011

Her presenteres tall fra sortsforsøka i 2010.. Vi anbefaler sterkt å se på tall fra flere år når en skal velge sort. Det er ikke foretatt soppsprøyting i feltene (med unntak av hvetefeltet).

Mer havredyrking i Trøndelag 22.12.2010

Vi bør i Trøndelag utnytte kunnskapen vi har til å dyrke mer fôrkveite og havre, på bekostning av bygg. Det vil gi betre råvarebalanse og positive vekstskifteeffekter.

Mer havredyrking i Trøndelag 22.12.2010

Vi bør i Trøndelag utnytte kunnskapen vi har til å dyrke mer fôrkveite og havre, på bekostning av bygg. Det vil gi betre råvarebalanse og positive vekstskifteeffekter.

Spiretest såkorn fra 1906 06.04.2010

Da Hedmark Landbruksrådgiving flyttet fra Møystad sist vår måtte det ryddes som aldri før. I den forbindelse fant vi igjen korn av ulike sorter og arter.