Konsekvenser for plantevern ved endret jordarbeiding – Hvordan påvirkes ugraset og bruken av ugrasmidler i korn?

I 2012 ble det laget en rapport om konsekvenser endret jordarbeiding får for plantevern i korn.

Les mer ›

Anbefalinger for bruk av klebemiddel

Klebemiddel er nødvendig ved bruk av mange "lavdosemidler" ved ugrassprøyting i korn, men hvilke og hva når en blander med andre midler?

Les mer ›

Harver til mekanisk bekjempelse av kveke

I Danmark ble det høsten 2009 utført en Farmtest av harver til mekanisk kvekebekjempelse. Harvene som er testet er Kvik-Up, Kvikkiller, Dalbo Dinco og Horsch Terrano stubbharv.

Les mer ›

Herbicidresistens hos ugras - mekanismer og tiltak

Dette Faktaarket fra Sveriges Lantbruksuniversitet tar for seg problematikken omkring herbicidresistens hos ugras, omfang, virkningsmekanismer og mulige tiltak.

Les mer ›

Ugrasharving i korn, resultater fra treårig forsøk

Resultatene fra et treårig forsøk på Ås tilsier at en bør harve omkring kornets oppspiring hvert år. Det er også aktuelt å harve på 3-4- bladstadiet........

Les mer ›

Råd om kjemisk ugrasbekjempelse

I VIPS ugras får du etter enkle registreringer råd om valg av plantevernmiddel og dose. Rådene sparer plantevernmiddel og gir økonomisk gevinst.

Les mer ›

Fra andre

Husk floghavrekontrollen, tid for å luke 19.07.2017

Det på tide å begynne å gå og sjekke om det er floghavre når kornet har skutt. Det er krav om årlig floghavrekontroll av all åker, unntagen flerårig eng.

Spill ugraskortene rett 22.06.2017

Den dyreste ugrasbekjempelsen er å måtte sprøyte opp igjen. For å unngå en dyr bekjempelse må en lykkes første gang. Riktig vurdering av ugraset, vekstforholdene og kulturveksten sikrer at du lykkes.

Glyfosatsprøyting i korn 22.06.2017

Enn så lenge har vi fortsatt glyfosat til å bekjempe kveke, andre grasugras og rotugras i korn.

Tidlig sopp og vekstregulering, evt. sen ugrassprøyting i vårkorn 15.06.2017

Det har kommet en del nedbør, temperaturene er ikke så aller verst så vi bør regne med at vi har hatt en periode som er gunstig for utvikling av sopp.

Sprøyting mot frøugras i vårkorn uten gjenlegg 01.06.2017

Ugrasmodellen i VIPS er et nyttig hjelpemiddel ved valg av frøugrasmidler i korn. Det er også viktig å ha en god sprøytestrategi slik at man unngår utvikling og oppformering av resistent ugras.

Bekjemp tunrapp tidlig 18.05.2017

De tidligst sådde kornåkrene har nå spirt og i kommende dager vil det grønnes i flere kornåkrer. Det er ikke bare sådde vekster å observere, blant annet tunrapp kommer veldig raskt til syne nå.

Ugrasbekjempelse i vårkorn 11.05.2017

Omtale og oversikt over ugrasmidler i vårkorn

Gi frøugraset en kamp! 10.05.2017

Godt etablert korn vil ha en forholdsvis bra konkurranseevne. Likevel kan frøugras være til bryderi under etableringen av kornet.

Hold hodet kaldt i ugraskampen 27.04.2017

Utfordringene med effektiv ugraskamp i høsthvete er å komme tidlig ut på smått ugras med et middel som både tåler lav temperatur og som har god effekt mot ugraset.

Hønsehirse, den nye landeplagen 30.08.2016

Hønsehirse er verdens 3. verste ugras, og nå er det på full fart inn i norske kornåkrer.