Lokale

Soppbekjempelse i Mirakel vårhvete

23.10.2017 (Oppdatert: 23.10.2017)

Mirakel er en sort som har vist seg å være sterk mot sjukdommer, og den begynner å få et betydelig dyrkingsomfang.

Les mer ›

Gulrust i hvete

23.10.2017 (Oppdatert: 23.10.2017)

Gulrusten er tilbake i Norge etter over 25 års fravær. Årsaken er sannsynligvis nye aggressive raser som har blåst inn fra våre naboland i sør.

Les mer ›

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel

09.07.2013 (Oppdatert: 23.10.2017)

Værforholdene det enkelte år varierer normalt svært mye, og det er store lokalklimatiske variasjoner.

Les mer ›

Bedre utnyttelse av vårhvetesortenes resistens mot bladflekksjukdommer

20.10.2017 (Oppdatert: 20.10.2017)

Vårhvetesortene på markedet har ulik resistens mot sjukdommer og dermed ulikt behov for soppbekjempelse.

Les mer ›

Midler og blandinger ved soppbekjempelse i høsthvete

20.10.2017 (Oppdatert: 20.10.2017)

I denne forsøksserien har Unni Abrahamsen fra NIBIO prøvd ut ulike soppmidler og blandinger i høsthvete gitt til ulike tidspunkt gjennom vekstsesongen for å oppnå et best mulig resultat.

Les mer ›

Spragleflekk i norsk bygg

20.10.2017 (Oppdatert: 20.10.2017)

I denne artikklelen fra NIBIO gjøres der rede for utbredelse, livssyklus og tiltak mot spragleflekk (Ramularia) i bygg. Hovedforfattere er forskerne Andrea Ficke og Anne Kari Bergjord Olsen

Les mer ›

Vårhvetesorter og soppbekjempelse

19.06.2012 (Oppdatert: 20.10.2017)

I denne forsøksserien testes sortene med bruk av soppmidler for at de skal holdes så friske som mulig.

Les mer ›

KornFUTH - Prøving av byggsorter med og uten soppbekjempelse og vekstregulering på Østlandet og i Midt-Norge

09.07.2015 (Oppdatert: 10.07.2015)

For å kunne gi sikrere veiledning om valg av byggsort ble det i regi av KornFUTH startet en ny serie med demonstrasjonsforsøk der de viktigste markedssortene prøves med og uten sopp- og stråforkortningsmidler på Østlandet og i Midt-Norge. Forsøkene er en del av prosjektet KornFUTH som finansieres av Forskningsmidler for jordbruk og matindustri.

Les mer ›

Byggsorter og soppbekjempelse

09.07.2015 (Oppdatert: 10.07.2015)

I gjennomsnitt for årene 2011 - 2014 har Edel gitt størst meravling for soppbekjempelse etterfulgt av Tiril.

Les mer ›

Hvilke konsekvenser kan endret jordarbeiding ha for angrep av kornsjukdommer, utvikling av mykotoksiner og bruk av soppmidler?

29.12.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

En rapport utgitt av Bioforsk i 2012 avdekket at redusert jordarbeiding vil forårsake økt behov for bruk av kjemiske ugras- og soppmidler.

Les mer ›

Soppbekjempelse i hvete - sammenligning av midler og blandinger

19.06.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Blanding av ulike midler er viktig for å unngå reistens. Forsøkene tyder på at en ved å kombinere midler med ulike virkningsmekanismer kan få like god effekt som med Proline aleine.

Les mer ›

Forsøk med vekstregulering og soppbekjempelse i bygg

19.06.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Moddus og Cereone ga begge redusert strålengde og også redusert legde. I felt med legde førte bruk av vekstregulator til økt avling.

Les mer ›

Hvordan redusere risiko for mykotoksiner i korn

09.11.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ny dyrkingsveiledning utarbeidet av Bioforsk Plantehelse i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›

Forsøk med soppmidlet Bixafen i hvete

19.06.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bruk av soppmidler med ulik virkningsmekanisme er svært viktig for å hindre resistensdannelse.

Les mer ›

Soppbekjempelse i hvete - sammenligning av midler og blandinger

05.05.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Unni Abrahamsen og Oleif Elen presenterer her de første resultatene fra denne forsøksserien.

Les mer ›

Forsøk med vekstregulering og soppbekjempelse i bygg 2010

05.05.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Flere av de yterike 6-radssortene på markedet har dårlig stråkvalitet. En forsøksserie som ble startet i 2010 ser på hvordan slike sorter bør behandles.

Les mer ›

Strategier for soppbekjempelse i hvete

26.05.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Riktig behandlingsstrategi er viktig for å unngå oppbygging av resistens mot plantevernmidlene og for å ta ut masimale avlinger. Det var store utslag for behandling både i vår- og høsthvete i 2009.

Les mer ›

Forsøk med soppbekjempelse i bygg 2009

26.05.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Forsøkene ble anlagt i 6-radssorter med bygg som forgrøde. Avlingsøkningen for soppbehandling har vært ca. 10 %.

Les mer ›

Tidlige byggsorter og soppbekjempelse

26.05.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Aktuelle tidlige byggsorter er dyrket i Midt-Norge med og uten behandling mot sopp.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.