Nematoder i korn

Årets vekstsesong har vist at mange har problemer med nematoder. Nematoder kan gjøre skade på alle kornartene.

Les mer ›

Rotgallnematode, korncystenematoder og andre nematoder i korn

John Ingar Øverland i Vestfold Forsøksring har skrevet denne artikkelen om nematoder i korn.

Les mer ›

Bladlus i korn, forekomst og varsling

Artikkelen tar for seg bladlusartene, lusas naturlige fiender og forekomst og varsling av bladlus i Norge.

Les mer ›

Bladminerflue

Les om minerflue i korn og gras. Biologi, bekjempingsterskler etc.

Les mer ›

Bladlus i korn

Les artikkelen skrevet av Arild Andersen. Den inneholder det du trenger å vite om bladlus i korn. I tillegg finner du omtale av skadeterskelene i eget dokument.

Les mer ›

Bladlus i korn

Varsling er viktig for å vite om det bør sprøytes mot bladlus i korn. Men vi bør også ha kjennskap til klima og naturlige fiender, for å kunne si noe om bladlusene faktisk blir et problem.

Les mer ›

Veiledning om korncystenematoder

Artikkelen "Veiledning for kornprodusenter om korncystenematoder Heterodere spp" er hentet fra Jord- og plantekultur 2007 / Bioforsk FOKUS 2 (2) og er skrevet av Ricardo Holgado fra Bioforsk Plantehelse i forbindelse med fordrag på Plantemøtet Østlandet 2007.

Les mer ›

Fra andre

Ty til terskler før tiltak 22.06.2017

Alvorlige angrep av skadedyr i korn er sjeldent et problem, og bare i enkelte år og områder er det lønnsomhet i bekjempelse.

Mye kålmøll 02.06.2016

Det er mye kålmøll i åkrene, og vi får endel spørsmål om den.

Mye kålmøll 02.06.2016

Det er mye kålmøll i åkrene, og vi får endel spørsmål om den.

Planteverndagen 2016 NLR Innlandet 24.05.2016

Vedlagt finner du alle foredragene som ble holdt på Planteverndagen 24. mai 2016 på Blæstad. Foredraget om integrert plantevern - nye krav, vil bli supplert seinere.

Ny godkjent plantevernjournal som tar hensyn til Integrert PlanteVern (IPV) 03.05.2016

Det nye i forhold til tidligere forskriftskrav, er at en skal bekrefte at en kjenner til prinsippa i integrert plantevern og kravene i forhold til vannforurensing.

Når åkeren blir syk 20.05.2015

Det kan være vanskelig å velge rett strategi når man oppdager en skadegjører i åkeren. VIPS er et viktig verktøy som kan hjelpe deg.

Stor sverming av stankelbein 29.12.2014

Det var stor sverming av stankelbein på kysten av Sunnmøre, tidleg i juni. Dette var arten "Tipula unca", og ikkje den meir frykta "Myrstankelbein".

Bladminerflue i korn 20.06.2014

Storsverming i enkelte områder i år. Etter fleire år med moderate angrep av bladminerfluga i korn, ser det ut til at bladminerfluga i noen områder har ”ein god sesong” i år.

Bladminerflue i korn 20.06.2014

Storsverming i enkelte områder i år. Etter fleire år med moderate angrep av bladminerfluga i korn, ser det ut til at bladminerfluga i noen områder har ”ein god sesong” i år.

Bladminerfluer i vårkorn 21.06.2013

Kort om biologi, skadeterksler og kjemisk bekjempelse av bladminerfluer i vårkorn. Bildet over: Skader pga bladminerfluer kan i første øyekast forveksles med grå øyeflekk. Foto: