Lokale

Integrert plantevern i korn

Integrert bekjempelse skal være rettesnoren for alle planteverntiltak i kornåkeren.

Les mer ›

Anbefalinger for bruk av klebemiddel

Klebemiddel er nødvendig ved bruk av mange "lavdosemidler" ved ugrassprøyting i korn, men hvilke og hva når en blander med andre midler?

Les mer ›

Hvordan påvirkes skjebnen til plantevernmidler i jord og vann ved endret jordarbeiding?

I 2012 ble det laget en rapport om konsekvenser endret jordarbeiding får for plantevern i korn.

Les mer ›

Hvilke konsekvenser kan endret jordarbeiding ha for angrep av kornsjukdommer, utvikling av mykotoksiner og bruk av soppmidler?

En rapport utgitt av Bioforsk i 2012 avdekket at redusert jordarbeiding vil forårsake økt behov for bruk av kjemiske ugras- og soppmidler.

Les mer ›

Konsekvenser for plantevern ved endret jordarbeiding – Hvordan påvirkes ugraset og bruken av ugrasmidler i korn?

I 2012 ble det laget en rapport om konsekvenser endret jordarbeiding får for plantevern i korn.

Les mer ›

Stripemosaikk i korn

Våren 2014 ble det funnet viruslignende symptomer i høsthveten på flere lokaliteter bl.a. i Akershus og Østfold. Symptomene lignet stripemosaikk.

Les mer ›

Integrert plantevern

Integrert plantevern går ut på å ta i bruk alle brukbare teknikker og metoder som lar seg forene for å holde skadegjørerne under det nivået som forårsaker økonomisk skade.

Les mer ›

Flora - svenske og danske ugrasnavn

Her kan du finne norske navn på ugras når du skriver inn svenske og danske navn og omvendt. Du finner også engelske, tyske, islandske og latinske navn.

Les mer ›