Lokale

Integrert plantevern i korn

23.01.2017

Integrert bekjempelse skal være rettesnoren for alle planteverntiltak i kornåkeren.

Les mer ›

Anbefalinger for bruk av klebemiddel

09.05.2011 (Oppdatert: 04.10.2017)

Klebemiddel er nødvendig ved bruk av mange "lavdosemidler" ved ugrassprøyting i korn, men hvilke og hva når en blander med andre midler?

Les mer ›

Hvordan påvirkes skjebnen til plantevernmidler i jord og vann ved endret jordarbeiding?

11.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

I 2012 ble det laget en rapport om konsekvenser endret jordarbeiding får for plantevern i korn.

Les mer ›

Hvilke konsekvenser kan endret jordarbeiding ha for angrep av kornsjukdommer, utvikling av mykotoksiner og bruk av soppmidler?

29.12.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

En rapport utgitt av Bioforsk i 2012 avdekket at redusert jordarbeiding vil forårsake økt behov for bruk av kjemiske ugras- og soppmidler.

Les mer ›

Konsekvenser for plantevern ved endret jordarbeiding – Hvordan påvirkes ugraset og bruken av ugrasmidler i korn?

29.12.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

I 2012 ble det laget en rapport om konsekvenser endret jordarbeiding får for plantevern i korn.

Les mer ›

Stripemosaikk i korn

14.12.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Våren 2014 ble det funnet viruslignende symptomer i høsthveten på flere lokaliteter bl.a. i Akershus og Østfold. Symptomene lignet stripemosaikk.

Les mer ›

Integrert plantevern

09.05.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Integrert plantevern går ut på å ta i bruk alle brukbare teknikker og metoder som lar seg forene for å holde skadegjørerne under det nivået som forårsaker økonomisk skade.

Les mer ›

Flora - svenske og danske ugrasnavn

01.06.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Her kan du finne norske navn på ugras når du skriver inn svenske og danske navn og omvendt. Du finner også engelske, tyske, islandske og latinske navn.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.