Offentlige forskrifter

Som korndyrker berøres du av en rekke offentlige forskrifter.

Les mer ›

Fra andre

Ny godkjent plantevernjournal som tar hensyn til Integrert PlanteVern (IPV) 03.05.2016

Det nye i forhold til tidligere forskriftskrav, er at en skal bekrefte at en kjenner til prinsippa i integrert plantevern og kravene i forhold til vannforurensing.

Skjerping av krav til lagring av mineralgjødsel med ammoniumnitrat 24.09.2014

Nytt lovforslag om lagring og sikring av gjødsel som inneheld ammoniumnitrat, blir truleg vedteke haust 2014.

Miljøplan - hjelp 20.01.2013

Stor interesse for kurs i miljøplan. Ingen nye krav er innførte. Her er ein oversikt over kva papir som høyrer under miljøplan.

Miljøplan - hjelp 20.01.2013

Stor interesse for kurs i miljøplan. Ingen nye krav er innførte. Her er ein oversikt over kva papir som høyrer under miljøplan.

Bevaringsverdige sorter til sortslista 26.05.2010

Nå gjør endringer i et par forskrifter det mulig å få godkjent bevaringsverdige sorter for opptak på sortslista, samtidig som det legges til rette for omsetning av slike sorter.

Endringer i jord-, konsesjons- og odelsloven 10.02.2010

De nye lovbestemmelsene trådte i kraft fra 1.juli 2009. Endringene omfatter mer enn 70 bestemmelser. De fleste endringer er knyttet til odelsloven og reglene om bo- og driveplikt.

Endringer i jord-, konsesjons- og odelsloven 10.02.2010

De nye lovbestemmelsene trådte i kraft fra 1.juli 2009. Endringene omfatter mer enn 70 bestemmelser. De fleste endringer er knyttet til odelsloven og reglene om bo- og driveplikt.

Endringer i jord-, konsesjons- og odelsloven 10.02.2010

De nye lovbestemmelsene trådte i kraft fra 1.juli 2009. Endringene omfatter mer enn 70 bestemmelser. De fleste endringer er knyttet til odelsloven og reglene om bo- og driveplikt.

Endringer i jord-, konsesjons- og odelsloven 10.02.2010

De nye lovbestemmelsene trådte i kraft fra 1.juli 2009. Endringene omfatter mer enn 70 bestemmelser. De fleste endringer er knyttet til odelsloven og reglene om bo- og driveplikt.