Hvordan redusere risiko for mykotoksiner i korn

Ny dyrkingsveiledning utarbeidet av Bioforsk Plantehelse i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›

Årets såkornkvalitet til 2012 sesongen

Hovedinntrykket er at kvaliteten i Sør-Norge er bedre enn forventet etter den vanskeligehøsten. Dette kan ha sammenheng med den kraftige spiretregheten vi har i år.

Les mer ›

Aminosyresammensetningen i korn

Kornet må tilfredstille de enæringsmessige krav som stilles til fôr for ulike dyreslag og produksjoner. Artikkelen er skrevet av Mauritz Åssveen ved Bioforsk Øst Apelsvoll.

Les mer ›

Bruk av norske kraftfôrråvarer til husdyr

For å sikre avsetningen av norske kraftfôrråvarer vil det bli nødvendig å øke innholdet av omsettelig energi i korn ved seleksjon av sorter, også nakne kornsorter, samt fysisk avskalling av havre.

Les mer ›

Tørking med kaldluftstørke og lagring av korn

Vi har hentet fram et gammelt småskrift fra Statens Kornforretning. Her gis det gode råd om når en bør kjøre vifta under vaskelige værforhold. Det er også en kort omtale av bruk av tilskuddsvarme.

Les mer ›

Antioksidanter i havre

Avenantramider (AVA) er helsefremmende fenoliske antioksidanter som er unike for havre. Innholdet varierer med sort og ulike vekstforhold.

Les mer ›

Bygg er sunnest

I denne artikkelen i Aftenposten argumenterer forskningsdirektør Einar Risvik i Matforsk for byggets helsebringene egenskaper.

Les mer ›

Brødets smak

Artikkelen tar for seg ulike faktorer som påvirker den sensoriske kvaliteten på brødet. Bruk av økologisk dyrket korn, malingsteknikk osv.

Les mer ›

Fôrverdien av spirt korn

I denne artikkelen fra Danmark med bruk av grodd hvete til gris konkluderes det med at groing i akset gir et tørrstofftap på 13 - 20 %. Fôrverdien per kg korn endres imidlertid lite.

Les mer ›

Antioksidanter i havre

Lær mer om antioksidanter i havre og hva som påvirker disse i denne artikkelen fra SLU

Les mer ›

Krav til hygienisk kvalitet av korn

I kornkjøpernes oversikter over priser og vilkår vises det til Mattilsynets generelle kvalitetskrav til råvarer for produksjon av matmel og kraftfôr.

Les mer ›

Fra andre

Kornhandtering utover i september 15.09.2016

Det står framleis mye korn ute i Trøndelag. Noe av det kan bli trøska med relativt høgt vassinnhald. Det gir press på mottakkapasiteten.

Kornhandtering utover i september 15.09.2016

Det står framleis mye korn ute i Trøndelag. Noe av det kan bli trøska med relativt høgt vassinnhald. Det gir press på mottakkapasiteten.

Etterrenning i vårkornet – når skal en treske? 22.08.2016

Vi ser nå mye etterrenning i vårkornet, og spesielt bygg. Vi hadde dårlige buskingsforhold på grunn av tørke i vår. Da nedbøren først kom ble det gode forhold som stimulerte til sideskudd.

Etterrenning i vårkornet – når skal en treske? 22.08.2016

Vi ser nå mye etterrenning i vårkornet, og spesielt bygg. Vi hadde dårlige buskingsforhold på grunn av tørke i vår. Da nedbøren først kom ble det gode forhold som stimulerte til sideskudd.

Sammenligning av midler og blandinger til soppbekjempelse i høsthvete 20.04.2016

Det ble anlagt et felt i høsthvete for prøving av ulike blandinger og doseringer av soppmidler.

Sammenligning av midler og blandinger til soppbekjempelse i høsthvete 20.04.2016

Det ble anlagt et felt i høsthvete for prøving av ulike blandinger og doseringer av soppmidler.

Rug - en super beiteplante 15.03.2016

Rug som beiteplante gir gode resultater.

Rådgivere på egen gård 15.03.2016

På jobben gir de deg agronomiske råd. på sine egne gårder har de valgt forskjellige metoder. her forteller de deg om sine jordarbeidingsstrategier.

Krossing av korn 02.02.2016

Sannsynligheten for at en del av kornet i Trøndelag ikke når fullmodningsstadiet er en realitet.

Krossing av korn 02.02.2016

Sannsynligheten for at en del av kornet i Trøndelag ikke når fullmodningsstadiet er en realitet.