Lokale

Avling på vendeteiger

Annbjørg Ø. Kristoffersen fra NIBIO har hatt en forsøksserie med denne tittelen og kommet fram til at avlingsnivået på vedeteigene kun er på 86 % av avlingen inne på jordet.

Les mer ›

Hvordan påvirkes skjebnen til plantevernmidler i jord og vann ved endret jordarbeiding?

I 2012 ble det laget en rapport om konsekvenser endret jordarbeiding får for plantevern i korn.

Les mer ›

Teknikk for minsket jordpakking

Artikkelen fra SLU tar for seg effekten av ulike løsninger for å minske jordpakkingen. Stikkord i artikkelen er marktrykk, dekktrykk, tvillinghjul og boggihjul og pløyeteknikk.

Les mer ›

Langvarige forsøk med redusert jordarbeiding på Kise: Resultater 2005-2009 sammenlignet med tidligere år

Det er mulig å gjennomføre redusert jordarbeiding over lang tid på morenelettleire i det indre Østlandet skriver Hugh Riley fra Bioforsk Øst Apelsvoll.

Les mer ›