Lokale

Gjødseleffekt av biorest fra husholdningsavfall - resultater 2014

Gjødseleffekten av biorest samsvarer stort sett med mengden ammonium-N i bioresten skriver Annbjørg Ø. Kristoffersen, og Jostein Skretting i denne artikkelen

Les mer ›

Gjødselvirkning av organisk avfall fra storsamfunnet

Biorest fra matavfall fungerer godt som gjødsel til korn. Gjødselvirkningen er sammenlignbar med blautgjødsel fra storfe.

Les mer ›

Risikovurdering av avløpsslam

For første gang ble det i Norge i 2009 foretatt en omfattende risikovurdering av avløpsslam som jordforbedringsmiddel.

Les mer ›

Flytende biorest som gjødsel til korn

Flytende bioroest av kildesortert matavfall fra GLØR er godt egnet som gjødsel til korn viser disse forsøkene på Østre Toten og Søre Ål.

Les mer ›