Fosfôrgjødsling til vårkorn i forhold til P-Al nivå i jorda

Utslagene for å tilføre fosfor varierte mellom årene, men de nye fosfornormene som er relatert til jordas fosforinnhold målt som P-Al ser i hovedsak ut til å stemme.

Les mer ›

Delt gjødsling til hvete (høst- og vår), tidspunkt og mengde

Artikkelen av Bernt Hoel fra Bioforsk Øst Apelsvoll oppsummerer de nyeste resultatene. Delt gjødsling gir mulighet for å tilpasse gjødslinga utover i sesongen.

Les mer ›

Kaliumgjødsling til korn

Resultatene fra denne forsøksserien viser en avlingsøkning på opptil 5 kg K pr. dekar skriver Annbjørg Øverli Kristoffersen i denne artikkelen.

Les mer ›

Gjødslingsstrategier - Effektiv våronn

Mange dyrkere er på jakt etter gjødselstrategier som kan spare tid i våronna. I denne forsøksserien ser Bernt Hoel fra Bioforsk Øst Apelsvoll på konsekvensene av ulike metoder på kornavlinga.

Les mer ›

Fosforgjødsling til vårkorn

Forsøksserien ble startet i 2006 for å skaffe mer kunnskap om fosforbehovet til korn.

Les mer ›

Kontaktgjødsling til korn

Kontaktgjødsling er et system for gjødseltildeling som har blitt aktuelt etter at flere såmaskiner med dette prinsippet er introdusert på det norske markedet.

Les mer ›

Delt gjødsling til bygg og havre

Med riktig valg av delgjødslingsstrategi kan en oppnå en viss avlingsgevinst ved delt gjødsling til bygg. I havre er potensialert for meravling ved delt gjødsling mindre.

Les mer ›

Fra andre

Sprøyting mot ugras i vårkorn 30.05.2016

Før valg av middel og dose må man ut i åkeren og bestemme hvilke ugrasarter som finnes.

Sprøyting mot ugras i vårkorn 30.05.2016

Før valg av middel og dose må man ut i åkeren og bestemme hvilke ugrasarter som finnes.

Sprøyting mot ugras i vårkorn 30.05.2016

Før valg av middel og dose må man ut i åkeren og bestemme hvilke ugrasarter som finnes.

Rådgivere på egen gård 15.03.2016

På jobben gir de deg agronomiske råd. på sine egne gårder har de valgt forskjellige metoder. her forteller de deg om sine jordarbeidingsstrategier.

23 år med vårhvete 02.02.2016

Jeg begynte å dyrke vårhvete i 1991, og har hatt det hvert år siden. Arealet har variert fra 40 til 120 dekar pr år.

23 år med vårhvete 02.02.2016

Jeg begynte å dyrke vårhvete i 1991, og har hatt det hvert år siden. Arealet har variert fra 40 til 120 dekar pr år.

Bladgjødsling til korn 22.12.2015

Bladgjødsling gir en rask og effektiv tilførsel av næring. Utfordringen ligger i å kunne stille diagnose for hva som eventuelt mangler når man ser på veksten i en åker.

Prioriter tilleggsgjødsling så fort det er kjørbart 11.06.2015

Nedbøren fortsetter i Trøndelag og det ser ikke ut til at langtidsvarselet er særlig lystig.

Prioriter tilleggsgjødsling så fort det er kjørbart 11.06.2015

Nedbøren fortsetter i Trøndelag og det ser ikke ut til at langtidsvarselet er særlig lystig.

Prioriter tilleggsgjødsling så fort det er kjørbart 11.06.2015

Nedbøren fortsetter i Trøndelag og det ser ikke ut til at langtidsvarselet er særlig lystig.