Lokale

Tilleggsgjødsling til hvete, havre og bygg etter vannmetning

24.10.2017 (Oppdatert: 24.10.2017)

Forsøksserien viser størst avlingstap som følge av vannmetting i hvete og minst i havre. Tilleggsgjødsling etter en vannmettingsperiode kan redusere skadeomfanget.

Les mer ›

Fosfôrgjødsling til vårkorn i forhold til P-Al nivå i jorda

14.04.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Utslagene for å tilføre fosfor varierte mellom årene, men de nye fosfornormene som er relatert til jordas fosforinnhold målt som P-Al ser i hovedsak ut til å stemme.

Les mer ›

Delt gjødsling til hvete (høst- og vår), tidspunkt og mengde

05.05.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Artikkelen av Bernt Hoel fra Bioforsk Øst Apelsvoll oppsummerer de nyeste resultatene. Delt gjødsling gir mulighet for å tilpasse gjødslinga utover i sesongen.

Les mer ›

Kaliumgjødsling til korn

14.04.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Resultatene fra denne forsøksserien viser en avlingsøkning på opptil 5 kg K pr. dekar skriver Annbjørg Øverli Kristoffersen i denne artikkelen.

Les mer ›

Gjødslingsstrategier - Effektiv våronn

26.05.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Mange dyrkere er på jakt etter gjødselstrategier som kan spare tid i våronna. I denne forsøksserien ser Bernt Hoel fra Bioforsk Øst Apelsvoll på konsekvensene av ulike metoder på kornavlinga.

Les mer ›

Fosforgjødsling til vårkorn

26.05.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Forsøksserien ble startet i 2006 for å skaffe mer kunnskap om fosforbehovet til korn.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.