Lokale

Årsaker til lavt proteininnhold i høsthvete

20.10.2017 (Oppdatert: 20.10.2017)

På bakgrunn av det lave proteininnholdet i høsthveten etter 2015 sesongen skrev Bernt Hoel, NIBIO og Anne Kjersti Uhlen, NMBU denne artikklene som bekriver ulike faktorer som påvirker proteininnholdet i høsthveten, slik som avlingsnivå, gjødslingsstrategi, klima i vekstsesongen osv.

Les mer ›

Gjødslingsstrategier og proteininnhold i høsthvete

01.03.2016

Bernt Hoel ved NIBIO Korn og frøvekster presenterer i denne artikklen hentet fra Jord-og Plantekulturboka 2015 resultater og erfaringer fra gjødslingsforsøk i høsthvete utført de siste 15 årene.

Les mer ›

Arter og sorter av høstkorn

12.07.2011

Høstrug har gitt klart best resultat viser denne sammenstillingen av forsøkene med arter og sorter i høstkorn i perioden 1997 - 2013 som Mauritz Åssveen fra Bioforsk Korn og frøvekster har foretatt.

Les mer ›

Vår- og delgjødsling til høsthvete

09.07.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det ble ikke funnet sikre avlingsforskjeller mellom de undersøkte gjødslingsstrategiene.

Les mer ›

Fosforgjødsling til høstkorn

12.04.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Balansegjødsling med fosfor er hovedprinsippet der jorda har ønsket P-Al nivå.

Les mer ›

Delt gjødsling til hvete (høst- og vår), tidspunkt og mengde

05.05.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Artikkelen av Bernt Hoel fra Bioforsk Øst Apelsvoll oppsummerer de nyeste resultatene. Delt gjødsling gir mulighet for å tilpasse gjødslinga utover i sesongen.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.