Krossensilering av korn

Krossensilering av korn kan utvide dyrkingsgrensene for korn til mer marginale områder i dal- og fjellbygder.

Les mer ›

Gjødsling etter Yara N-sensor øker treskekapasiteten

Tyske forsøk viser at treskekapasiteten økes med 9 - 14,5 % når nitrogene tildeles ved hjelp av Yara N-sensor. Årsaken er mer ensartet modning og mindre legde.

Les mer ›

Økt gjødselpris - betydning for N-gjødsling til korn

Fra sommeren 2008 økte mineralgjødsla sterkt i pris. Prisnivået på gjødsel og korn er avgjørende for hva som er optimal gjødselmengde.

Les mer ›

Nye P-normer og endra pris på gjødsel

Detter har vært en av de store spørsmålene i høst. Jan Stabbetorp fra Forsøkringen Romerike tar for seg konsekvensene av nye P-normer og endra priser på gjødsel i dette foredraget?

Les mer ›

Nitrogenkalkulator

Bioforsk har laget dette enkle hjelpemidlet for å vurdere eventuelt behov for tilleggsjødsling i vekstsesongen.

Les mer ›

Sprer du sentrifugalt?

Artikkel fra Bedre Gårdsdrift vedrørende kvalitet på spredebilde og tilført gjødselmengde ved bruk av sentrifugalspreder.

Les mer ›

Ny korreksjon av fosforgjødselmengde i forhold til P-AL tall

Bioforsk har lansert en ny kurve for tilpassing av fosforbehovet etter jordan innhold av lettløselig fosfor, P-Al.

Les mer ›

Redusert gjødslingsnorm for fosfor til korn

Bioforsk har kommet med nye gjødslingsnormer for fosfor til korn. Den nye normen er 1,4 kg fosfor pr. daa til 400 kg korn, og innebærer en reduksjon på 0,6 kg i forhold til tidligere norm.

Les mer ›

Gjødslingsplanlegging

I Bioforsk Tema nr. 10 2008 tar Annbjørg Øverli Kristoffersen og Audun Korsæth for seg gjødslingsplanlegging.

Les mer ›

Fra andre

Kalking 10.01.2017

Kalking er nødvendig for å holde pH på et gunstig nivå, som igjen er en forutsetning for gode avlinger.

Kornmelding nr 4-2016 20.05.2016

Under denne fanen vil vi legge E-nytt korn etter hvert som de blir produsert. Vi begynner med nr 4-2016.

Ugrasharving 19.05.2016

Ugrasharving er en viktig metode for å bekjempe frøugras i økologisk korn. Det går fort fra såing til at det er aktuelt med første blindharving.

Ugrasharving 19.05.2016

Ugrasharving er en viktig metode for å bekjempe frøugras i økologisk korn. Det går fort fra såing til at det er aktuelt med første blindharving.

Kalking i haust 21.12.2015

Hausten er tradisjonelt tid for kalking, eit tiltak som er særs viktig for å halde oppe jorda si produksjonsevne.

Sortsomtale korn 14.12.2015

Avlingskampen i 2015 har vist at går an å ta STORE avlinger av bygg, også i Trøndelag. Vinnerlaget fra Vestfold tok svimlende 934 kg/daa.

Sortsomtale korn 14.12.2015

Avlingskampen i 2015 har vist at går an å ta STORE avlinger av bygg, også i Trøndelag. Vinnerlaget fra Vestfold tok svimlende 934 kg/daa.

Planteverndagen 2015 HLR - Hønsehirse 28.05.2015

Presentasjon om hønsehirse Av Åsmund Langeland HLR Hedmark Landbruksrådgivings Planteverndag 22. mai 2015

Gi høstkornet god oppfølging 20.05.2015

Sist sesong ga rekordstore avlinger for høstkornet. Værforholda var gunstige gjennom hele sesongen.

Du må vite når jorda di er lagelig 20.05.2015

Kjøring på ulagelig jord gir dårligere avling, men det synes ikke i regnskapet.