Lokale

Bruk av fjørfegjødsel til korn

01.03.2018 (Oppdatert: 02.03.2018)

Delprosjektet «Fjørfegjødsel til korn» ble startet i 2013 og varte i tre år. Resultatene er tidligere publisert hos NLR Trøndelag, men her finner du en oppdatert versjon fra februar 2018.

Les mer ›

Tilleggsgjødsling til hvete, havre og bygg etter vannmetning

24.10.2017 (Oppdatert: 24.10.2017)

Forsøksserien viser størst avlingstap som følge av vannmetting i hvete og minst i havre. Tilleggsgjødsling etter en vannmettingsperiode kan redusere skadeomfanget.

Les mer ›

Gjødslingsmetoder og strategier i bygg

24.10.2017 (Oppdatert: 24.10.2017)

I regi av KornFUTH prosjektet ble det i 2014 startet opp en serie med demonstrasjonsforsøk med ulike gjødslingsmetoder og strategier til bygg.

Les mer ›

Årsaker til lavt proteininnhold i høsthvete

20.10.2017 (Oppdatert: 20.10.2017)

På bakgrunn av det lave proteininnholdet i høsthveten etter 2015 sesongen skrev Bernt Hoel, NIBIO og Anne Kjersti Uhlen, NMBU denne artikklene som bekriver ulike faktorer som påvirker proteininnholdet i høsthveten, slik som avlingsnivå, gjødslingsstrategi, klima i vekstsesongen osv.

Les mer ›

Gjødseleffekt av biorest fra husholdningsavfall - resultater 2014

01.03.2016

Gjødseleffekten av biorest samsvarer stort sett med mengden ammonium-N i bioresten skriver Annbjørg Ø. Kristoffersen, og Jostein Skretting i denne artikkelen

Les mer ›

Gjødslingsstrategier og proteininnhold i høsthvete

01.03.2016

Bernt Hoel ved NIBIO Korn og frøvekster presenterer i denne artikklen hentet fra Jord-og Plantekulturboka 2015 resultater og erfaringer fra gjødslingsforsøk i høsthvete utført de siste 15 årene.

Les mer ›

Arter og sorter av høstkorn

12.07.2011

Høstrug har gitt klart best resultat viser denne sammenstillingen av forsøkene med arter og sorter i høstkorn i perioden 1997 - 2013 som Mauritz Åssveen fra Bioforsk Korn og frøvekster har foretatt.

Les mer ›

Gjødselvirkning av organisk avfall fra storsamfunnet

09.07.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Biorest fra matavfall fungerer godt som gjødsel til korn. Gjødselvirkningen er sammenlignbar med blautgjødsel fra storfe.

Les mer ›

Fosfôrgjødsling til vårkorn i forhold til P-Al nivå i jorda

14.04.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Utslagene for å tilføre fosfor varierte mellom årene, men de nye fosfornormene som er relatert til jordas fosforinnhold målt som P-Al ser i hovedsak ut til å stemme.

Les mer ›

Vår- og delgjødsling til høsthvete

09.07.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det ble ikke funnet sikre avlingsforskjeller mellom de undersøkte gjødslingsstrategiene.

Les mer ›

Krossensilering av korn

21.11.2012 (Oppdatert: 24.10.2017)

Krossensilering av korn kan utvide dyrkingsgrensene for korn til mer marginale områder i dal- og fjellbygder.

Les mer ›

Fosforgjødsling til høstkorn

12.04.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Balansegjødsling med fosfor er hovedprinsippet der jorda har ønsket P-Al nivå.

Les mer ›

Risikovurdering av avløpsslam

17.08.2011 (Oppdatert: 04.10.2017)

For første gang ble det i Norge i 2009 foretatt en omfattende risikovurdering av avløpsslam som jordforbedringsmiddel.

Les mer ›

Delt gjødsling til hvete (høst- og vår), tidspunkt og mengde

05.05.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Artikkelen av Bernt Hoel fra Bioforsk Øst Apelsvoll oppsummerer de nyeste resultatene. Delt gjødsling gir mulighet for å tilpasse gjødslinga utover i sesongen.

Les mer ›

Flytende biorest som gjødsel til korn

14.04.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Flytende bioroest av kildesortert matavfall fra GLØR er godt egnet som gjødsel til korn viser disse forsøkene på Østre Toten og Søre Ål.

Les mer ›

Kaliumgjødsling til korn

14.04.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Resultatene fra denne forsøksserien viser en avlingsøkning på opptil 5 kg K pr. dekar skriver Annbjørg Øverli Kristoffersen i denne artikkelen.

Les mer ›

Gjødsling etter Yara N-sensor øker treskekapasiteten

01.06.2010 (Oppdatert: 04.10.2017)

Tyske forsøk viser at treskekapasiteten økes med 9 - 14,5 % når nitrogene tildeles ved hjelp av Yara N-sensor. Årsaken er mer ensartet modning og mindre legde.

Les mer ›

Gjødslingsstrategier - Effektiv våronn

26.05.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Mange dyrkere er på jakt etter gjødselstrategier som kan spare tid i våronna. I denne forsøksserien ser Bernt Hoel fra Bioforsk Øst Apelsvoll på konsekvensene av ulike metoder på kornavlinga.

Les mer ›

Fosforgjødsling til vårkorn

26.05.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Forsøksserien ble startet i 2006 for å skaffe mer kunnskap om fosforbehovet til korn.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.