Jordleiepriser 2017

Landbruksdirektoratet undersøker hver vår priser på jordleie til ulike formål (korndyrking, potetdyrking, grasproduksjon, grønnsaksproduksjon og beite).

Les mer ›

Sortsresultater vårhvete 2016

Resultater fra offisiell verdiprøving i vårhvete og for økologisk prøving av vårhvetesorter i 2016 av Mauritz Åssveen, NIBIO

Les mer ›

Sortsomtale vårhvete

Omtalen av de enkelte sortene er hentet fra Graminor.

Les mer ›

Markedsandeler for vårhvetesortene 2016

Zebra var fortsatt den største sorten. Mirakel har nå gått forbi Bjarne i markedsandel.

Les mer ›

Sortsforsøk høsthvete 2016

Resultater fra offisiell verdiprøving 2016 skrevet av Mauritz Åssveen, NIBIO.

Les mer ›

Sortsegenskaper for høsthvete

Tabell over høsthvetesortenes dyrkingsegenskaper satt opp av Mauritz Åssveen, NIBIO Korn og frøvekster

Les mer ›

Sortsomtale høsthvete

Omtalen av de enkelte sortene er hentet fra Graminor

Les mer ›

Markedsandeler for høsthvetesorter 2016

Ellvis var største høsthvetesort i sesongen 2015/16 med over 60 % av markedet. Kuban gikk noe tilbake men er fortsatt nummer 2 av høsthvetesortene.

Les mer ›

Sortsegenskaper for bygg

Tabell over byggsortenes dyrkingsegenskaper satt opp av Mauritz Åssveen fra NIBIO Korn og frøvekster.

Les mer ›

Resultater fra sortsforsøk i bygg 2016

Resultater fra offisiell verdiprøving og andre sortsforsøk konvensjonelt og økologisk i bygg 2016, samt en eldre serie med sammenligning av bygg- og havresorter fra Midt-Norge fra 2010.

Les mer ›

Sortsomtale bygg

Omtalen av de enkelte sortene er hentet fra Graminor!

Les mer ›

Markedsandeler for byggsortene 2015

Brage bekrefter øker fortsatt og bekrefter sin posisjon som markedsleder blant de tidlige sortene med nesten 38 % av markedet.

Les mer ›

Resultater fra sortsforsøk i havre 2016

Resultater fra offisiell verdiprøving og andre sortsforsøk i 2016, inkludert økologiske sortsforsøk. I forsøkene på Sør-Vestlandet er det også med behandling med vekstregulator og soppmiddel.

Les mer ›

Sortsomtale havre

Omtale av de enkelte sortene er hentet fra Graminor

Les mer ›

Markedsandeler for havresortene 2016

For seine sorter var Belinda fortsatt den viktigste sorten med over 47 % av det totale havremarkedet. Odal har hatt en nedgang siden 2015 og har nå en andel på omlag 14 %.

Les mer ›

Sortsegenskaper for havre

Tabell over havresortenes dyrkingsegenskaper satt opp av Mauritz Åssveen fra NIBIO Korn og frøvekster.

Les mer ›

Sortegenskaper for vårhvete

Tabell over vårhvetesortenes dyrkingsegenskaper satt opp av Mauritz Åssveen ved NIBIO Korn og frøvekster

Les mer ›

Gjødseleffekt av biorest fra husholdningsavfall - resultater 2014

Gjødseleffekten av biorest samsvarer stort sett med mengden ammonium-N i bioresten skriver Annbjørg Ø. Kristoffersen, og Jostein Skretting i denne artikkelen

Les mer ›

Gjødslingsstrategier og proteininnhold i høsthvete

Bernt Hoel ved NIBIO Korn og frøvekster presenterer i denne artikklen hentet fra Jord-og Plantekulturboka 2015 resultater og erfaringer fra gjødslingsforsøk i høsthvete utført de siste 15 årene.

Les mer ›

Sortsomtale rug og rughvete

Sortsomtalen er hentet fra Graminor!

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Neste side

Fra andre

Lokal forskrift; avgrensa spredeperiode 07.09.2017

NLR Rogaland har sendt uttale på Jæren vannområde sitt forslag til innstramminger i regelverk for spredetidspunkt for husdyrgjødsel.

Bekjemping av kveke i modent bygg 30.08.2017

Kveke stjeler næring og vanskeligjør tresking. Det er mye åker som er grønn av kveke, og mange bør gjøre tiltak mot kveka i år.

Priser og vilkår for levering av korn sesongen 2017/18 08.08.2017

Kornkjøperne gir årlig ut en oversikt over priser og vilkår knyttet til deres kjøp av korn fra produsentene.

Husk floghavrekontrollen, tid for å luke 19.07.2017

Det på tide å begynne å gå og sjekke om det er floghavre når kornet har skutt. Det er krav om årlig floghavrekontroll av all åker, unntagen flerårig eng.

Norskproduserte belgvekster på matseddelen 07.07.2017

I forbindelse med FN Belgvekstår i 2016 sådde NLR Viken et demofelt med flere typer belgvekster for å se nærmere på produksjonsmuligheter av "nye" proteinvekster i Vestfold.

Nedbør, gulning i kornåkrar – sein tilleggsgjødsling 06.07.2017

Etter at det aller meste av kornet kom godt i gang med veksten, har ein i løpet av juni fått mye nedbør.

Forventer et år med mye sopp i korn 05.07.2017

En del er ferdig med soppsprøyting, mens andre vurderer situasjonen. Fra i forrige uke begynte vi å se en del symptomer på sopp.

Noen prinsipp for vatning 03.07.2017

Det er mykje ein skal tenkje på når vatninga skal settast i gang.

Økonomisk soppbekjempelse i korn 2017 27.06.2017

Soppsprøyting må tilpasses forholdene og gir god økonomi når det er påkrevd. Det gjelder både for høstkorn, vårhvete og bygg.

Ty til terskler før tiltak 22.06.2017

Alvorlige angrep av skadedyr i korn er sjeldent et problem, og bare i enkelte år og områder er det lønnsomhet i bekjempelse.