Lokale fagartikler

Byggsorter, soppsprøyting og stråforkorting

01.03.2021

Soppsprøyting og vekstregulering har også i årets forsøk gitt en fin avlingsøkning, særlig i seksradssortene.

Les mer ›

Havresorter, soppsprøyting og stråforkorting

01.03.2021

Soppsprøyting har i år gitt litt større meravling enn vanlig, men lønnsomheten er likevel usikker. Vekstregulering har ikke påvirket avlingen.

Les mer ›

Hvordan øke norskandelen i fôret til drøvtyggere?

22.02.2021

Viktigste måten for i større grad å frigjøre seg fra avhengigheten av importråvarer i storfè – og småfekjøttproduksjonen er å ta grep i egen grovfôrproduksjon.

Les mer ›

Oppdatert dyrkingsveiledning for åkerbønner 2021

18.02.2021 (Oppdatert: 23.02.2021)

Dyrkingsveiledningen for åkerbønner er oppgradert til 2021-versjon! Åkerbønner gir god tilgang på norskprodusert protein og vi ser at interessen for denne kulturen øker.

Les mer ›

Presentasjonene fra Korn 2021

13.02.2021

Her kan du finne de fleste presentasjonen fra Korn 2021

Les mer ›

Åkerbønner til helgrøde

12.02.2021 (Oppdatert: 13.02.2021)

Åkerbønner, både i blanding og i reinbestand kan fungere som helgrødevekst i Rogaland. Årets forsøk viser samme resultat som tidligere forsøk:

Les mer ›

Frønytt 2021

29.01.2021 (Oppdatert: 29.01.2021)

Her kan du finne 2021 utgaven av nyhetsbrevet "Frønytt" som blir utgitt av Norsk Landbruksrådgivings team av rådgivere innen produksjon av jordbruksfrø.

Les mer ›

Nye sortar av fleirårig raigras, strandsvingel og raisvingel

12.01.2021

i 2019 og 2020 har NLR Rogaland testa ulike sortar av fleirårig raigras og raisvingel. Resultata tyder på at nye grasartar kan vere aktuelle for den norska marknaden.

Les mer ›

Tett og systematisk jordprøvetaking gir økte presisjonsmuligheter

22.12.2020

Mens det før GPS-en sin tid ble tatt jordprøver som tilfredsstilte myndighetens krav til prøvetetthet, har flere og flere bestilt tett prøvetaking.

Les mer ›

Kornsortar til modning og fôr 2021

21.01.2021 (Oppdatert: 29.01.2021)

2020 er ein kornsesong vi helst vil gløyme i Midt-Norge. Fordelen med korndyrking er at ein kan starte på nytt kvart år; og neste sesong blir kanskje den beste nokon gong (?

Les mer ›

Variabel såmengde til korn med moderne teknologi

02.12.2020

De siste årene har vi fått muligheten til å variere innsatsfaktorer som for eksempel gjødsel etter varierende behov på skiftet.

Les mer ›

Dekningsbidragskalkyle korn 2020

25.11.2020 (Oppdatert: 26.11.2020)

Har du regnet på dekningsbidraget for 2020, nå som kornet er i hus, og/eller på mølla? Ved hjelp av vår dekningsbidragskalkyle kan du regne ut dekningsbidrag på hvert enkelt kornslag.

Les mer ›

Fangvekster i korn

17.11.2020 (Oppdatert: 01.02.2021)

Ved å dyrke fangvekster oppnår vi en lengere periode med fotosyntese ved at de vokser videre i kornstubben etter tresking.

Les mer ›

Dårlig vekst i kornåkeren pga cystenematoder?

23.11.2020

Kan det være korncystenematoder som ødelegger rotsystemet og nedsetter avlingsgrunnlaget til kornplantene?

Les mer ›

Mer jordkarbon med bevisste valg

17.11.2020 (Oppdatert: 01.02.2021)

For å binde mer karbon enn det som brytes ned, må det jobbes med små og store valg som påvirker jordhelse og plantevekst. Hver gård og situasjon er unik. Det finnes derfor ikke en løsning for alle.

Les mer ›

Sammenligning av kornarter og sorter

01.10.2020

Anbefaling av arter og sorter avhenger i størst grad av de iboende mulighetene som ligger i det enkelte areal og hos den enkelte produsent, og valgene må naturlig nok baseres på lokalkunnskap.

Les mer ›

Egen tørke - en forutsetning for vekstskifte?

09.10.2020

Når man skal følge oppfordringen om godt vekstskifte i korndyrkinga, stilles det plutselig langt større og andre krav til tørke- og lageranlegget på gården.

Les mer ›

Bygget lettdrevet og framtidsrettet tørke med kanal under gulvet

09.10.2020

Erling Gjessing driver økologisk melke- og planteproduksjon i Sande i Vestfold. Han har ei eldre tørke, men den har på ingen måte kapasitet til å ta imot mye korn på en gang.

Les mer ›

Sortsforsøk i åkerbønne 2019

01.10.2020

De fleste åkerbønnesortene krever lang veksttid, og det er den desidert største utfordringen for produksjon i Norge.

Les mer ›

Sortsforsøk i vårraps og vårrybs

01.10.2020 (Oppdatert: 02.10.2020)

Vårraps har betydelig høyere avlingspotensial enn rybs, men er også betydelig seinere moden. Rapssorten Trapper er tidligere enn de andre sortene på markedet, men gir rundt 10 % lavere avling.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.