Statistikk

(Oppdatert: 31.08.2017)

 

Areal av korn og oljevekster

I statistikkbanken hos SSB kan du enkelte hente ut tall for areal av kornarter og oljevekster fylkesvis og for ulike år. Til statistikkbanken.

 

Korn og oljevekster, areal og avlinger, statistikk fra SSB

Div. statistikk, andre kilder

 

  • Fylkesmannen i Vestfold har publisert statistikk om norsk kornproduksjon. Presentasjonen gjelder Vestfold, men det er også laget et regneark som kan brukes i alle fylker. Les mer

  • Dyrkingsomfang og avling i kornproduksjonen. Artikke av Hans Stabbetorp fra Jord- og plantekultur 2017. Les artikkelen.

 

  • Statistikk fra Debio Oversikt over økologisk produksjon og database over produsenter og produkter finner du her.

  • Jordleiepriser.  Statens landbruksforvaltning har våren 2017 forespurt over 300 kommuner om jordleiepriser for deres kommune. Resultatene er basert på svarene fra 271 kommuner.Les mer!