Kornstatistikk

(Oppdatert: 27.02.2020)

 

Areal av korn og oljevekster

I statistikkbanken hos SSB kan du enkelte hente ut tall for areal av kornarter og oljevekster fylkesvis og for ulike år. Til statistikkbanken.

 

Korn og oljevekster, areal og avlinger, statistikk fra SSB

Div. statistikk, andre kilder

 

  • Fylkesmannen i Vestfold har publisert statistikk om norsk kornproduksjon. Presentasjonen gjelder Vestfold, men det er også laget et regneark som kan brukes i alle fylker. Les mer

  • Dyrkingsomfang og avling i kornproduksjonen. Artikke av Hans Stabbetorp fra Jord- og plantekultur 2019. Les artikkelen.

 

  • Statistikk fra Debio Oversikt over økologisk produksjon og database over produsenter og produkter finner du her.

  • Jordleiepriser 2019.  Landbruksdirektoratet har fått svar fra over 290 kommuner om jordleiepriser for deres kommune. Undersøkelse viser at på landsbasis har prisene økt for alle utleieformål fra 2018, men det er til dels store regionale forskjeller. Middelprisene for leie av jord til korndyrking økte på Østlandet og i Telemark/Agder, mens prisen gikk en del ned i Trøndelag. Les mer! 


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.