Olje- og proteinvekster

(Oppdatert: 04.03.2015)

Mulighter for norsk produksjon av biodiesel fra jordbruksvekster

Muligheter for norsk produksjon av biodiesel fra jordbruksvekster" er et fire årig prosjekt som skal skaffe nødvendig kunnskap for utvikling av biodieselprodukssjon med basis i råvarer fra norsk jordbruk.

Avdeling: Bioforsk Øst, Apelsvoll - Fagområder: Korn, poteter og grønnsaker

Proteinprosjekt Østfold og Akershus

Forsøksringen SørØst i samarbeid med Forsøksringen Romerike arbeider med et prosjekt for økt produksjon av norske proteinråvarer. Tittelen på prosjektet er "Norskprodusert protein i kraftfôrindustrien med hovedvekt på erter til modning."
SørØst protein.doc

 

Proteinprosjekt Vestfold

Vestfold Forsøksring arbeider med et prosjekt om dyrking av proteinrike kraftfôrråvarer. Ett av målene er å øke dyrkingsomfanget av åkerbønner.

 

Plantevernmiddelresistens hos rapsglansbille

Vi skal gjøre en kartlegging av resistens mot pyretroider hos Rapsglansbille (Meligethes aeneus)  i vekstsesongen 2007. Aktiviteter Samle inn rapsglansbiller fra ulike lokaliteter. Undersøke evt. resistens hos feltpopulasjoner av insekt ... (Les mer....)

Avdeling: Bioforsk Plantehelse, Ås - Fagområder: Korn, poteter og grønnsaker, Plantehelse og plantevern


Organic protein feed and edible oil from oilseed crops. WP 4: Quality for feed and food

WP 4 " Quality for feed and food" er en del av hovedprosjektet "Organic protein feed and edible oil from oilseed crops", nr 1210075 med Ragnar Eltun ved Bioforsk Øst Apesvoll som prosjektleiar. (Les mer.....)
Avdeling: Bioforsk Økologisk, Tingvoll - Fagområder: Økologisk mat og landbruk

 

Økologisk dyrking av proteinvekster

Hedmark Forsøksring avd. FØKO prøver ut ulike proteinvekster for å stimulere til økt dyrking av proteinvekster til fôr og mat.