Sjukdommer

(Oppdatert: 04.03.2015)

 

Mykotoksiner i norsk mat og fôr - modellering, dyrkingstiltak og risikovurdering i et matkjedeperspektiv

Formålet er å oppnå lavre innhold av mykotoksiner i norsk korn. prosjektet er et samarbeid mellom Bioforsk Plantehelse, UMB og NVH/VI. Kontaktperson: Guro Brodal, Bioforsk Plantehelse.

Arbeidspakke A    

-  Komme fram til jordarbeidingsstrategier som ivaretar nødvendige miljøhensyn og samtidig sikrer maksimal nedbrytning av Fusarium-smitte i halm og stubb og dermed reduksjon av mykotoksiner i høsta avling.

-      Identifisere stedegne forhold som kan forklare den regionale/lokale variasjonen i mykotoksin-innhold i havre og vårhvete som er observert for korn dyrka under relativt like klimaforhold.

-      Videreutvikle prognose/varslingstjeneste for mykotoksin-risiko i havre og vårhvete, inkludert å peke ut risikoområder og -partier.

Arbeidspakke B: Develop improved methods and germplasm for breeding resistant oat cultivars (ansvarlig: UMB i samarbeid med Graminor)

 Arbeidspakke C: Assess health risks following exposure to complex mixtures of mycotoxin using animal and human in vitro models (ansvarlig: NVH/VI i samarbeid med veterinærsidens 'støttepartnere')

Sunn økologisk såvare: Smitteterskler og alternative behandlingsmetoder for bekjempelse av sjukdom i økologisk såvare

EU-regler om økologisk produsert såvare, samt mål om 10% økologisk drevet jordbruksareal i Norge i 2010 vil kreve en vesentlig større satsing på økologisk formeringsmateriale enn i dag. Sjukdomssmitte i korn og erter er en viktig begrensning for tilg  (Les mer....)

Avdeling: Bioforsk Plantehelse, Ås - Fagområder: Plantehelse og plantevern, Økologisk mat og landbruk

Redusert risiko for Fusarium og mykotoksin i norsk korn ved utvikling av et system for hurtigtesting

Fusarium infeksjon i korn har blitt et verdensomspennende problem. Arter av Fusarium produserer mykotoksiner som gjør kornet uegnet som mat og fôr. Høsten 2004 ble alarmerende høye verdier av mykotoksinet deoxynivalenol (DON) registrert i norsk hve   (Les mer ......)
Avdeling: Bioforsk Plantehelse, Ås - Fagområder: Plantehelse og plantevern

Mycotoksin kontaminering i havre

De svært giftige forbindelsene T-2 og HT-2 kan ofte finnes i norsk korn, særlig i bygg og havre. Nylig ble en ny Fusarium art identifisert, Fusarium langsethiae, som synes å være den viktigste produsenten av disse toksinene. Særlig synes denne Fusa  (Les mer....)
Avdeling: Bioforsk Plantehelse, Ås - Fagområder: Plantehelse og plantevern