Plantevern

(Oppdatert: 04.03.2015)

Varsling Innen PlanteSkadegjørere

For å redusere risikoen ved bruk av kjemiske plantevernmidler er det nødvendig med god presisjon i plantevernrådgivningen, og prognoser og varsler er viktige verktøy for både rådgivere og dyrkere. VIPS er et internettbasert system for varsling av f   (Les mer.....)
Avdeling: Bioforsk Plantehelse, Ås - Fagområder: Plantehelse og plantevern


Varsling av sjukdommer, ugras og bladlus i korn

Finne fram til grunnleggende data for varsling. Kontakt: oleif.elen@bioforsk.no