Kvalitet

(Oppdatert: 04.03.2015)

 

Effekt av varierende klima på bakekvalitet i hvete - tilpasning av norsk hveteproduksjon for fremtiden (Future wheat).

Andelen av norskdyrket hvete i mel har i løpet av en 30-års periode økt fra ubetydelig til 70-80%. Den store utfordringen i dag er at norsk hvete ofte har kvalitetsvariasjoner på grunn av klimatiske svingninger. Hovedmålet for dette fireårige prosjekter er å tilpasse norsk hveteproduksjon for framtiden for å sikre riktig og stabil kvalitet i et skiftende klima. Prosjektledelse: Nofima Mat

 

Polysakkarider i bygg og havre - tilpassing av produksjonen til mat og til fôr

Senere års forskning har vist at bygg og havre har fordelaktige ernæringsmessige egenskaper både til mat og til fôr. For å øke bruken av disse kornslagene i det norske kostholdet og skaffe mer kunnskap om kvaliteten til fôr, er det behov for mer kunnskap. Særlig gjelder det kvaliteten av fiber og stivelse i bygg og havre dyrket i forskjellig klima. Prosjektledelse: Bioforsk Øst Apelsvoll, mauritz.assveen@bioforsk.no

.

 

Stabil og riktig norsk mathvetekvalitet - styrket konkurranseevne i et åpnere marked

Norsk hveteproduksjon dekker i dag en betydelig andel av innenlandsk behov for mathvete. Prosjektets formål er å bidra til å gjøre den norske mathveteproduksjonen og tilhørende verdikjede bedre rustet til å møte framtidige utfordringer. Et viktig b
Avdeling: Bioforsk Øst, Apelsvoll - Fagområder: Korn, poteter og grønnsaker