Gjødsling

(Oppdatert: 04.03.2015)

Langvarige jordkulturforsøk

Prosjektet omfatter drift av: (a) to langvarige gjødslingsforsøk med til sammen 72 forsøksruter med bruk av ulike mengder mineral gjødsel eller husdyrgjødsel (Møystad, Vang i Hedmark, etablert i 1922) på morenejord (b) fire langvarige jordarbeidingsforsøk etablert i 1977-1980 på Kise, Nes på Hedmark, med ca. 180 forsøksruter på morenejord (c) tre langvarige jordarbeidingsforsøk etablert i 1977-1990 på Øsaker i Østfold, med ca. 200 forsøksruter på leirjord. Hensikten med forsøkene er å studere langsiktige virkninger av ulike dyrkingsmåter (mineral- kontra husdyrgjødsel, og pløying kontra redusert jordarbeiding) på avlinger og jordkvalitet. Forsøkene utgjør en viktig referanse om endringer i jordegenskaper. Kontakt: hugh.riley@bioforsk.no

Bedre tilpasset P- og K-gjødsling

Målet er å optimalisere gjødselnormer, gjødselplassering og gjødslingstidspunkt  med hensyn til effektiv utnyttelse av fosfor og kalium i jord og gjødsel. Undersøkelser omkring normbehov, plassering av fosforgjødsla (startgjødsling) og effekten av ul 
(Les mer....)
Avdeling: Bioforsk Øst, Apelsvoll - Fagområder: Korn, poteter og grønnsaker

Tilpasset N-gjødsling

Delgjødsling med nitrogen gir mulighet for mer presis gjødsling enn hvis alt nitrogenet tilføres om våren. Når vekstsesongen er godt i gang har en bedre forutsetning for å vurdere åkerens avlingspotensial, samt at en kjenner vekstforholdene som har 
(Les mer....)
Avdeling: Bioforsk Øst, Apelsvoll - Fagområder: Korn, poteter og grønnsaker